Crkva sv. Jurja

Crkvica sv. Jurja nalazi se na Liscu. Ne zna se točno kada je napravljena, no prema podacima uklesanim u oltar, vidi se da su oltar 1836. g naručili Georgio Simcich i Georgio Marinatz.Kako piše Matko Laginja, crkvica je obnovljena 1887 velikim zalaganjem i troškom Lihčana, dok je kameni zid oko nje sagrađen 1894. g.


Ikonografija

Prema tradiciji Juraj je bio rimski vojni časnik, mučenik 303. godine u Kapadociji (Mala Azija) u vrijeme Dioklecijanova progona kršćana. Kult mu je u početku vezan za Palestinu i Egipat, a negdje prije XII st. širi se na srednju Europu.

Legende počevši od VI st pripovijedaju i proširuju teme o njegovom mučeništvu i smrti, od XI st o njegovim čudima, a tek od XII st. uvodi se i njegov motiv borbe sa zmajem. Juraj je u srednjem vijeku bio jedan od najobožavanijih svetaca, a područje njegove zaštite bilo je vrlo veliko: u kužnim bolestima, pogibeljima na moru, u ratu, pred sudom, u svim životnim opasnostima.

Kod Slavena postaje zaštitnik zemlje, usjeva, stoke, a zaštitnik je i križara, vitezova, vojnika i svih obrta koji su u vezi s ratovanjem. Na slikama je prikazan kao mladi gologlavi ratnik u oklopu i s kopljem, ili u liturgijskoj nošnji s križem u ruci.

Od XII st. u zapadnoj ikonografiji prikazuje se kao konjanik u nošnji ratnika, opremljen štitom i kopljem kojim ubija zmaja.

 

Crkva sv. Jurja na Liscu

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>