Šetnica Klana - Kastav

Polazišna točka šetnice je nekadašnji restoran Taverna u Klani od kojeg se asfaltiranim putem prolazi kroz naseljeZatrep. Kod zadnjih kuća pruža se pogled na Kvarner. Nastavlja se šumskim putem kroz borovu šumu, uz dolinu Rojno do Škalnice, mjesta sa šezdesetak kuća. Šetnica dalje prolazi kroz Škalnicu asfaltiranim,   a  potom šumskim putem do Breze, mjesta s tridesetak kuća.

Kroz Brezu se   ide asfaltiranim,  a potom šumskim  putem do odmorišta  Mačkov vrh (504m)  odakle  se  pruža  pogled  na  čitavu Kastavštinu. Nastavlja se uz spilju Šparožna jama i lovačku kuću Zvirić kroz park-šumu Lužina do Kastva. Šetnica završava na Crekvini.

Pečati se nalaze:

KLANA 
Pečat u restoranu "Taverna" Klana 12

MAČKOV VRH

KASTAV 
Pečat u "Guitar" caffe Kastav 92

Klana -Škalnica 1:3O h 
Škalnica - Breza 1:15 h 
Breza -Kastav 2:OO h

Veću kartu u .pdf formatu preuzmite ovdje.

 

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>