Lovni turizam

Naš kraj je od pamtivijeka vezan za eksploataciju šume i njezinih bogatstava, pa tako i tradicija lova seže u daleku povijest. Organizirani lov se spominje već koncem 19. stoljeća.

Danas na području Općine Klana djeluje lovačko društvo koje broji više od 100 članova.  HLD "Zec" iz Klane gospodari zajedničkim otvorenim lovištem VIII/121, lovne površine od 2494 ha, a za komercijalni lov nude se šljuka bena i prepelica pućpura.

Gosti su najviše Talijani, a kontakt osoba za komercijalni lov u društvu je Robert Raspor (091/22 79 304).
Kontakt je moguć i preko e maila: alensusnik@net.hr (tajnik) ili nacelnik@klana.hr (predsjednik).

 

Državno lovište VIII/21 – SMREKOVA DRAGA


Puno veću ponudu komercijalnog lova imaju Hrvatske šume, odnosno Šumarija Klana. U lovištu Smrekova draga površine oko 18 000 ha smještenom na području triju šumarija (Klana, Prezid i Tršće), klanjska šumarija gospodari na nešto manje od polovice.

U mješovitim bukovo - jelovim šumama obitava mnoštvo razne divljači; jelen, srna divlja svinja, divokoza, medvjed, vuk, ris, lisica, divlja mačka, kuna bjelica i zlatica, jazavac, puh, lještarka.

Najatraktivniji je lov na jelena, medvjeda i srnjaka, no nimalo ne zaostaje lov na crnu divljač. U predivnoj, netaknutoj prirodi, u dubokoj tišini užitak je slušati riku uspaljeniog jelena dok ga pokušavate dovabiti na čistinu.

Lovačka kuća "Suho" osigurava udoban smještaj za lovce, a 8 zatvorenih čeka pruža maksimalnu udobnost i komfor.

Kontakt  brojevi:  Damir Prokopović, GSM: 098/447 866, ili 051/808 012 – Šumarija Klana.

Sandro Princ

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>