Klanjske mačkare

Zasada nije poznato od kada datira tradicija mačkara u Klani, ali je sigurno da one postoje znatno više od 130 godina, otkada su Klanjci, zbog potresa 1870. promijenili tada već tradicionalne pusne običaje. Prema tom zavjetnom običaju pusne svečanosti u Klani završavaju za razliku od onih u susjednim mjestima, već na pusni ponedjeljak.Sve to vrijeme mačkare nikada nisu imale čvrstu organizaciju. Pojedinci i grupe od godine do godine organiziraju tzv. glavne klanjske (ili stare) mačkare, koje formalno predstavljaju Klanu. Te mačkare prema točno određenom redoslijedu, u pokladno vrijeme, s glazbom obilaze Klanu i susjedna mjesta i dogovaraju dolazak mačkara iz susjednih mjesta u Klanu.

Uz glavne mačkare spontano se povremeno organiziraju i druge, veće ili manje grupe, koje u pripremu i opremu ulažu više ili manje novaca i truda. Povremeno u Klani djeluju dobro organizirane grupe koje se mjesecima pripremaju za poklade u Klani, ali odlaze i u druga mjesta, gdje često bivaju i nagrađivane. Klanjske mačkare nemaju neku svoju prepoznatljivu tradicionalnu opremu i maske. Najčešće se maskiranju, osobito glavnih mačkara, nije posvećivala neka posebna pažnja.

Nakon zaživljavanja Riječkog karnevala i sudjelovanja klanjskih mačkara, maskiranju se počela posvećivati veća pozornost. Posljednjih godina Općina Klana sufinancira mačkare u svim mjestima općine. Bilo je nekoliko pokušaja da se sve organizirane mačkare iz svih mjesta okupe u sjedištu općine, na ceremoniji suđenja i spaljivanja pusta, te da to postane središnja pokladna svečanost, koja će, zbog svoga ranijeg završetka, obilježiti cijeli ovaj kraj i Općinu Klana. Dosadašnji su pokušaji samo djelomično uspjeli zbog neorganiziranosti i opstrukcije, a godinama se javlja i problem organiziranja pokladnih plesova. Da bi se sve te slabosti izbjegle, a poklade plasirale i kao turistička ponuda ovoga kraja, inicijativni odbor sastavljen od onih koji su se posljednjih godina zalagali oko mačkara organizirao je 17. travnja 1998. Osnivačku skupštinu Društva za mačkare. animaciju i narodne običaje "Klanjske mačkare" u skladu sa Zakonom o udrugama.

Skupština je pod predsjedavanjem Deana Lovričića, Zvonka Bakovića, i Branislava Raspora tajnim glasovanjem izabrala predsjedništvo u sastavu: Zvonko Baković. predsjednik, Milica Bilen, tajnik, te članovi: Miloš Bilen, Neven Gržinčić, Doris Medvedic. Tatjana Raspor i Anton Starčić. Izabran je i nadzorni odbor od tri člana. Udruga od tada uspješno djeluje, poklade se počinju profilirati, organiziraju se gostovanja u druga mjesta i uspješno se nastupa na Riječkom karnevalu.

Pusna nedilja - 02. 03. 2014.

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>