DVD Klana

Klana, općina sa nešto manje od 2000 stanovnika, mjesto ugodno za život, udaljeno od gradske vreve sa obilježjima primorskog i gorskog kraja, negdje točno na sredini, moglo bi se reći. Iako do centra Rijeke treba tek dvadesetak minuta vožnje autom, Klana nije mjesto u koje je lako privući ulagače, što i je jedan od značajnijih razloga zašto je Klana jedna od siromašnijih općina Primorsko-goranske županije. No, je li moglo biti drugačije?08. 03. 1720. vlasnikom klanjske gospoštije postaje Adam Daniel Lazzarini koji je i stanovao u dvorcu u Klani, zgrada današnje Šumarije Klana, ali je istodobno gradio i dvorac za stanovanje u Zabičima.

Kao i većina vlasnika gospoštija, i on je na svojoj gospoštiji bezobzirno iskorištavao seljake – kmetove, ali i klanjsko šumsko bogatstvo, što je sve stvaralo i razne prijepore, a zbog osporavanja troškova zaklade za crkvu Svetog Trojstva na Gradini, ista se je urušila. Godine 1726. iznenada je došlo do požara dvorca u kojemu je Lazarini stanovao za kojeg postoje naznake da je podmetnut. Iz gorućeg dvorca stanari su jedva izvukli živu glavu, ne uspjevši spasiti ništa od opreme.

Taj je požar bio višestruko katastrofalan za Klanu, jer je vlasnik gospoštije napustio Klanu i preselio u Gutenek ( Bubanj, kako su još zvali dvorac kod današnjih Zabiča). S vlasnikom su otišle mnoge zarade. Profit od dobiti klanjske gospoštije i šuma trošen je i ulagan negdje drugdje. Klana biva zapuštena pa je vrlo brzo propadala te je ubrzo izgubila prvobitni značaj, a stanovnici su osiromašeni.

Izgledno je da je upravo požar determinirao budućnost Klane pa je upravo ovaj detalj iz klanjske povijesti odabran za početak priče o vatrogastvu na klanjskom području.

Najstariji zapisani trag kojega se može povezati sa koliko-toliko organiziranom vatrogasnom službom na području Klane datira iz početka 20. stoljeća. U zapisniku Upravnog vijeća Klane od 19. 11. 1908. stoji da je tajnik vijeća Vjekoslav Cucančić u diskusiji pod točkom šest, predlažući nabavku pisaće mašine, napomenuo da je: “Obćina Klana u par godina nabavila mnoge potrebne i korisne stvari kao vatrogasnu štrcaljku, moderne orgulje i brzojav”.

Naravno da je puno prije i u Klani bila prisutna tzv. noćobdijska služba čija je zadaća bila obilaziti mjesto te dojaviti o nastalom požaru. No ipak je vatrogasna pumpa detalj koji upućuje na organizaciju više razine zaštite od požara. Poznata je također činjenica da je  za vrijeme talijanske vladavine ovim krajevima u Klani djelovalo dobrovoljno vatrogasno društvo (uz još njih šest na području od Opatije do Knežaka i Materije). Ova su društva djelovala uz riječku profesionalnu vatrogasnu jedinicu, tadašnji 21. korpus Vigilli del Fuoco.

Ono što će neposredno utjecati na osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Klana je klanjska drvna industrija, tadašnji DIP Klana koji je iznjedrio jaku industrijsku dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu, koja je vremenom ipak počela slabjeti, no upravo su članovi ovog društva činili okosnicu tek osnovanog DVD-a „Klana“.

DVD „Klana“ osnovano je na inicijativu Vatrogasnog saveza Općine Rijeka i društveno-političkih organizacija Mjesne zajednice Klana. Kao osnovni čimbenici koji su sagledavani prilikom osnivanja Društva, u prvome je redu bila riječ o udaljenosti od Rijeke i tadašnje Profesionalne vatrogasne jedinice Rijeka kojoj u slučaju intervencije od dojave do dolaska na mjesto intervencije treba i više od trideset minuta.

Drvna industrija Klana sagledavana je kao područje posebnog interesa s povećanim požarnim opterećenjem, a ovome je pridodana i druga radna organizacija koja djeluje na području Klane, Šumarija Klana.

DI Klana sagledavana je i s  preventivne strane. Poprilična oslabljenost IDVD-a DI Klana uvjetovala je i opadanje razine zaštite od požara u ovome subjektu. Tako je i ovaj detalj naveden kao jedan od razloga osnivanja DVD-a "Klana".

Šumarija Klana, s druge strane, raspolagala je sa 70% šuma na klanjskom području. Ovdje spada vrijedna visoka šuma, niska šuma, šikare i livade kod kojih je bilo zamjetno opadanje eksploatacije u vidu košnje te su predstavljale posebnu opasnost za nastanak i širenje požara. Ostatak od 30% odnosio se na privatne šume kojih je problematika identična onoj šuma pod ingerencijom Šumarije.

Neizostavan element u donošenju odluke o osnivanju Društva, bila je i rasprostranjenost klanjskog područja koje se proteže od Marčelja sve do Čabarske Police, te od slovenske granice uz mjesto Lisac pa do izvora Rječine. Ovakvo područje predstavljalo je drugo po redu područje po veličini Mjesnih zajednica Općine Rijeka.

Slijedeći čimbenik je bila naseljenost klanjskog područja. U to je vrijeme u pet naseljenih mjesta ukupno postojalo oko 560 stambenih zgrada, a nekoliko desetaka ih je bilo u izgradnji, kao i veći broj gospodarskih zgrada.

No, osim stalno prisutnih čimbenika požarne ugroženosti, razlog za osnivanje Društva pronalazi se i u stvarnim događajima koji su se zbili u godinama neposredno pred sam osnutak. Pod tim se misli na veće požare otvorenog prostora u predjelu Boršta, Drinova te Veliga Židovlja, kojom su prilikom nastale velike materijalne štete.

Osnivačka Skupština DVD-a ˝Klana˝ održana je 14. 07. 1977. u vijećnici Mjesne zajednice Klana. Prisustvovalo joj je 65 mještana MZ Klana te gosti iz Vatrogasnog saveza Općine Rijeka. Osnivačku Skupštinu otvorio je član Inicijativnog odbora za osnivanje Društva, Andre Valenčić. Na Skupštini je donesena odluka o osnivanju DVD-a "Klana" te su birana upravljačka tijela Društva. Tako je izabran Izvršni odbor u sastavu Josip Barak, Karlo Iskra, Đuro Smoljenović, Vlado Predović, Vlatko Raspor, Goran Raspor, Vlado Miljanović, Pavao Sušnik, Ivan Šustar, Jerko Gržinčić, Slavko Gauš.

Nadzorni su odbor sačinjavali Branko Medvedić, Vinko Piković i Josip Gržina. Za prvoga je predsjednika Društva izabran Vlatko Raspor, dok je prvi tajnik bio Vlado Predović, a blagajnik Karlo Iskra. Za prvoga komandira Društva izabran je Slavko Gauš.

Godine koje su uslijedile mogu se opisati jednom riječju, borba! Borba za mjesto pod suncem klanjskih vatrogasaca. Od prvog osposobljavanja za dobrovoljnog vatrogasca, održanog 31. 5. 1978. godine u Klani, nakon održane obuke koju su članovi Društva polazili u PVJ Rijeka pa sve do 1997. godine kada po prvi puta dobivaju čvrsti objekt kojega mogu nazivati svojim domom.

Dom je otvoren u povodu 20. obljetnice osnutka Društva, a tom je prigodom otvoreno tek prizemlje. Prostor na prvom katu će 2004. godine biti stavljen na raspolaganje mještanima Općine Klana za potrebe teretane kao i prostor na drugom katu koji 2005. godine svoju namjenu pronalazi kao multimedijski centar, čime je poprilično obogaćen kulturni život Klane.

Svojevrsne dane ponosa i slave DVD Klana bilježi od 1998. pa sve do 2008. koju je obilježila svjetska kriza. Uz već spomenuta uređenja prvog i drugog kata, značajna ulaganja doživljava i operativa Društva. Tako je u tom razdoblju 1998. godine nabavljeno vozilo za gašenje šumskih požara Citroen Jumper koje će 2005. godine biti zamijenjeno modernijim Nissan Pick Up vozilom koje svoju namjenu, osim za gašenje požara otvorenog prostora, pronalazi i pri tehničkim intervencijama u prometu. Godine 2002. nabavljena je i autocisterna sa kapacitetom spremnika vode 6500 litara. Godine 2006. nadograđen je vatrogasni dom čime je dobiveno spremište za opremu sa sjeverne strane objekta.

Ono na što su članovi posebno ponosni je zavidna zastupljenost ženske populacije u redovima članstva. Tako je 2007. godine po prvi puta oformljena ženska natjecateljska ekipa.

Od tada pa do danas DVD „Klana“ na svim se seniorskim vatrogasnim natjecanjima u našoj županiji pojavljuje sa ženskom ekipom, a u nekoliko navrata nastupalo je i sa dvije ženske ekipe, rame uz rame sa muškim ekipama Društva. Tako je glavnina njih pristupila i u redove operativaca gdje ravnopravno sa muškim kolegama odrađuju raznovrsne intervencije.

Upravo su intervencije vrha postojanja vatrogasne postrojbe, što podrazumijeva pomoć mještanima u nedaćama. Danas Društvo broji trideset operativnih članova, od ukupno 102 člana, sa svim potrebnim uvjetima za izlazak na intervenciju.

Godišnji broj intervencija kreće se oko 50, što na području Općine Klana, što na području drugih dijelova županije pa i izvan nje. Osim požarnih, tu se ubrajaju i raznovrsne tehničke intervencije, od ispumpavanja vode do intervencija prilikom prometnih nezgoda za što je također opremljeno.

Osim intervencija, na godišnjoj razini bilježi se i nezanemariv broj prijevoza pitke vode, kontroliranih spaljivanja te obrezivanja stabala kao i drugih aktivnosti vezanih, ali i manje vezanih neposredno uz vatrogasnu struku. Važno je napomenuti da je DVD „Klana“ tehnički, a posebice kadrovski“ doraslo svim zadaćama koje se stavljaju pred članove. No, siromašan općinski proračun članove Društva usmjerio je ka EU fondovima.

Krajem travnja prijavljen je projekt rekonstrukcije zgrade vatrogasnog doma vrijednosti 2.100.000,00 kn. Neovisno o ovom projektu, u planu je i nabava navalnog vatrogasnog vozila za koje su inicijalna sredstva već osigurana.

Ništa od navedenog ne bi bilo moguće da članovi DVD-a „Klana“ od osnutka do današnjih dana nisu vodili brigu o kontinuitetu u radu. Tako je rad sa djecom i mladeži neizostavan segment kroz koji su prošle generacije i generacije klanjske djece i mladeži.

Trenutno ova kategorija članstva broji četrdeset pripadnika raspoređenih u dobne skupine od 6-12 i od 12-16 godina. Sve do današnjih dana bilježi se pozitivan trend prelaska iz redova mladeži u operativni sastav.

Dario Gauš

 

Fotografija povodom 40. godišnjice DVD-a Klana

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>