Va ti črni gori

Va ti črni gori, va ti črni gori, va ti črni gori žarki oganj gori.

Okol njega sidi, okol njega sidi, okol njega sidi trideset junaki.

Jedan zmeđunjimi, jedan zmeđu njimi, jedan zmeđu njimi vrlo ljuto ranjen.

Nemojte me braćo, nemojte me braćo, nemojte me braćo ostaviti tako.

Skopajte mi jamu, skopajte mi jamu, skopajte mi jamu za pušku duboku.

Za pušku duboku, za pušku duboku, za pušku duboku za sablju široku.

Va nju položite va nju položite, va nju položite moje mlado tilo.

Iz nje ostavite, iz nje ostavite, iz nje ostavite moju desnu ruku.

Za nju privežite, za nju privežite, za nju privežite moga konja šarca.

Neka on žaluje, neka on žaluje, neka on žaluje kada neće draga.

Na grob napišite, na grob napišite, na grob napišite da san bojak bio.

Da je mladi Turčin, da je mladi Turčin, da je mladi Turčin isto hrabar bio.

Kaj je mene mladog, kaj je mene mladog, kaj je mene mladog s konja oborio.

 

Zapisav Josip Gržinčić