Runde

Va Klani su bile noćobdije ili runde do 1922. lita. Kako bi se selo čuvalo od ognja - aš je do prviga rata va Klani bilo još slamenih strih, a čuvalo se je i od kakovih landravci sake sorte i potepuhi - su va Klani saku noć čuvali stražu po dva muška.  Va prvin ratu kada su muški bili na fronti, su stražu držale i ženske. Gržini od puta su imeli zadaću da vode brigu na koga je red za rundu, a čuvali su i oružje kaj ga je straža nosila.

Va selu je bilo postavljeno pet okruglih kamiki, ko da bi kamik od žrvnja, a na kamiku je biv zakovan želizni pokrov. Ona čeljad ka je tu noć držala rundu su prišli Gržinin, kadi jih je čekav svitlaš. Svitlaš je biv čovik ki je paliv plinske lampe po selu, a bilo jih je sedan. Dva rundaša su zeli helebarde, ali po klanjski rankune, lampu i švikavnicu. Na eni helebardi ka se je nosila prik ramena je visila lanpa, a druga je rabila za udrit po kamiku, Najprije su šli važgat lanpe, svitlaš je šav doma, a ovi su cilu noć pohajali po selu. Kada got je na turnju odbila puna ura, je edan rundaš z helebardu udriv tri puta po pokrovu na kamiku i zakantav: „Dvi ure su za pov noću, Bog nas očuvaj od ognja i sveti Florijan.“ I tako saku uru do zore. Va zoru su se to vrnili poli Gržinih, a drugu noć su bili drugi dva na redu.

Kako su ozbiljno držali svoju zadaću, ću povidat dvi zgode. Kastavci su va naših gorah palili karbun, pak su nedilju večer šli već va goru, ma jih nisu nigdar pustili da pasaju z vozon po Klani dokljer ni odbilo pov noći, to će reć dokljer ni pasala nedilja, pak su na Svetimu Roku morali čekat dokljer odbije pov noći. 

Edan večer da su bili držat rundu dva huncuta. Edan da je biv stariji, aš takovo da je i bilo pravilo, ma sveno da se je rad šegačiv, pak kada su prišli poli Gržinih kadi su si zeli oružje, da su zijali: Ura je za pov noću, mat Gržina spi z oću.“ Jutro jih je tev glavar kaštigat da moraju još enu noć bit na straži, zato kaj su tako zijali, ma da se je javila i gospodarica, pak da je rekla: „Ma kaj ćeš jih kaštigat, tr su istinu kričali“.

1974. lita poli Martinovih su mi povidali: barba Andre Studenkin, barba Pavić Šarinov - Gržin, Barba Tone Protov.