Pusni torak

Na 1.III.1870. lita je biv pusni torak, a večer enu dobu prije pov noći se je dogodiv potres. Prvi put da je jako streslo ko da bi opomenilo ljude da ujdeju van iz kiš. Na malo za tin je opet streslo i počelo grušit kiše, štale, skadnje i štrimbe. No s tin ni bilo gotovo, aš je još stresalo misec dan. Pogrušilo je tri kvarte Klane. Tu noć su Klanjci prebili pod vedrin nebon, a jutro su plovan Josip Princ i poglavari sela odlučili da se ljudi z blagon zmiste na Grašćini, kadi su i prebivali cili ožujak misec. Storili su si šatore i kuče, a blago je bilo pod vedrin nebon. Tu su se rodila dvi dica, a od tu da su šla i tri sprovoda.

Kadi je danas nogometno igrališće je biv veli školski rasadnik i dvi zgrade. Nikada je to bila grofa Negovetića kobilarna, to će reć štala va ki se je uzgajalo konje. Ena zgrada je bila tako velika da se je od edan put moglo nutri spravljat pet vozi sena. Druga zgrada je bila za stanovanje štaleri, a imela je i velu prostranu kuhinju, pak su je Klanjci koristili za pir i svate ki za to ni doma imev dosta mista. Sa ta tratina, rasadniki i te zgrade, se je to bilo ograjeno z enin kamenin zidon. Kada se je pak pokosilo Gumance, je iz Rike va Klanu prihajala Jelačićeva regimenta dilat vježbe, pak su viši časniki i časniki isto prebivali va ti manji zgradi i sako jutro su jašuć šli na Gumance, a dočasniki su skupa z vojsku prebivali pod šatori na Gumancu. 

Kako su Klanjci zgora crikve imeli Gradinu, utvrjeni grad, su ovo zvali Grašćina, aš je bilo zidon ograjeno ko da bi kakova utvrda. Kada su Talijani okupirali Klanu, su se to zgrušili i s tin kamenjen od Grašćine su storili kazermu samo sto koraki više, a na mistu Grašćine se je storilo nogometno igrališće.Ovo pišen da bi se znalo kadi su naši stari prebivali va vrime potresa.

Bila je navada kada pust pasa da greju z ovcami naši pastiri na Učku, ako ni sniga. Kako to lito va to vrime ni bilo sniga, su pastiri zajno iza Pepevnice šli na Učku, pa je to bila i ena briga manje, a oni ki su ostali doma su se morali pobrinit kako bi si ponovo obnovili gospodarstva. Biskup Dobrila je sposlovav od države pomoć va šoljdi, ali je nikak službenik Talijan pov šoljdi pronevjeriv. Ni ga bilo briga za tuju nevolju.

No, hvala Bogu da su naši stari bili dobri pobožni i skrbni gospodari, pa se je selo brzo zdignilo. Kako va si ti nevolji ni nijedan poginiv i ni stradalo ni blago, naši stari su storili zavjet da će se na pusni torak služit pokornička procesija i sveta maša, i da se na ta dan va Klani nećeju nigdar više krabuljat mačkare, pak to tako biva ko da Klanjci maju edan dan korizme više. 

Procesija se ne drži već puno lit, aš je to ipak pusni torak, pa bi se mogav niki zlonamjernik timu podrugivat.

Povidali mi poli nas: stric Jače Beleć – Laginja i strina Pereća – Ane Valenčić, na pusni torak 1967. lita.