Jeste li vidjeli moga sinka Janka

Danas su naši starci va oštariji bugarili cilu večer. Šlo jin je jako lipo. Ma san tako uživav da ne bin oštariju zaprv da su bili do jutra nutri. Nakon puno lit san čuv enu pismicu ka se je bugarila va sih kišah kada san ja biv dica. Poli nas je je bilo vavik čut. Čuv san je kada san biv dičina i ovako kot večeras, ma i zericu drugačije. Ma barba Slave Rokovičin i barba Pavić Gržin su mi rekli da su je od starci čuli ovako, kada su oni bili dica. Pak onda ću je ja ovako zapisat. Pismica je jako lipa pa bi bilo škoda da se pozabi.

Jeste li vidili moga sinka Janka 
jeste li vidili moga sinka Janka Janka 
moga sinka Janka.

Nismo ga vidili al smo čuli glase 
Nismo ga vidili al smo čuli glase glase, 
Al smo čuli glase.

Da su ga susrela tri Turčina mlada, 
Da su ga susrela tri Turčina mlada, mlada, 
tri Turčina mlada.

Prvi mu rekao biž va goru Janko, 
Prvi mu rekao biž va goru Janko, Janko 
biž va goru Janko.

Drugi mu rekao skoč va voduJanko 
Drugi mu rekao skoč va vodu Janko, Janko 
skoč va vodu Janko.

Treti mu rekao predaj nam se Janko, 
Treti mu rekao predaj nam se Janko, Janko, 
predaj nan se Janko.

Nisan ja jelenče da va goru bižin, 
Nisan ja jelenče da va goru bižin, bižin, 
da va goru bižin.

Nisan žabetina da va vodu skačen, 
Nisan žabetina da va vodu skačen, skačen, 
da va vodu skačen.

Nisan ja kukavče da van se predajen, 
Nisan ja kukavče da van se predajen, dajen, 
da van se predajen.

Već san ja junak mlad, Hrvackog san roda, 
Već san ja junak mlad, Hrvackog san roda, roda, 
Hrvackog san roda.

Zapisav Josip Gržinčić Tomačin