Studena dobila važnu svjetlosnu signalizaciju. Prijelaz nije bilo moguće staviti

Nakon Klane, Breze i Škalnice, prometnu signalizaciju koja upozorava na ulazak u naselje te pruža sigurniju vožnju, dobila je i Studena. U ovom mjestu do sada nije postojala odgovarajuća signalizacija, a prema riječima načelnice Željke Šarčević Grgić, postavljena je zbog brzine koja je jedan od najvećih ugrožavajućih faktora.S obzirom na to da kroz Studenu prolazi glavna županijska cesta, u mjestu nije bilo moguće postaviti pješački prijelaz, već je postavljena svjetlosna signalizacija i prometni znakovi. Klanjska načelnica kaže da je postavljanje signalizacije bilo od velike važnosti kako bi se mještanima omogućio sigurniji prelazak ceste, ali i povećala sigurnost u prometu. Također, u Studeni zbog sigurnosti namjeravaju sanirati još jedan opasan dio ceste i obližnji zid, u blizini autobusne stanice.

Naime, Općina Klana s izgradnjom prometne signalizacijske infrastrukture na cijelom području započela je prije pet godina te su do sada, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, postavili signalizaciju na najugroženijim točkama u općinskim naseljima. Projekt izgradnje signalizacije namjeravaju nastaviti i u budućnosti, a u planu imaju postaviti prometnu signalizaciju u blizini škole i u centru Klane.

Bruna Matičić Novi list 6. 11. 2021.
Foto: Novi list

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>