Modernizacija sustava javne rasvjete u Klani koštat će više od očekivanog

Financijski dokument Općine promijenjen zbog javne rasvjete, proširenja groblja i spremnika za selekciju otpada

KLANA – Na trideset i drugoj sjednici Općinskog vijeća Klane prisutnih osam vijećnika jednoglasno je usvojilo prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna, koji se s 16,120.097 kuna povećao na 16,759.103 kune ponajprije zbog promjena u provođenju kapitalnog projekta Modernizacije sustava javne rasvjete, kao i nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te ishođenja građevinske dozvole za proširenje groblja u Klani.– Potreba za uravnoteženjem proračuna za 2021. godinu ukazala se prvenstveno zbog povećanja troškova kapitalnog projekta Modernizacija sustava javne rasvjete. Naime, u izradi projekta i snimanjem na terenu utvrdilo se da postoji više rasvjetnih lampi nego smo planirali te je utvrđena i nova vrijednost projekta u iznosu od 1.689.006 kuna.

Sukladno tomu donesena je i nova odluka o kreditnom zaduženju kod HBOR-a, a čija su sredstva za otplatu osigurana u Proračunu.

- Rebalansom je obuhvaćen i trošak za ishođenje građevinske dozvole za proširenje klanjskog groblja te razlika od 35 tisuća kuna namijenjena za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada koje će se dodijeliti svakom kućanstvu, a za koje sufinancira Fond za energetsku učinkovitost od 85 posto i 15 posto Općina iz Proračuna – kazala je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Ivana Vlaše.

Dodala je kako je godišnji obračun proračuna za 2020. godinu pokazao izvršenje proračuna od 10.275.320,30 kuna, što je prilično visoko izvršenje za Općinu Klana, a izvršen je zahvaljujući provedenim projektima EU-a, ponajprije novog reciklažnog dvorišta.

Također, komentirala je kako je u prošloj godini zabilježen osjetan pad poreznih prihoda uzrokovane COVID-situacijom, kao i prihoda od komunalne naknade, s obzirom na to da se određenim mjerama i odlukama oslobađalo poduzetnike.

Uz navedene promjene u Proračunu vijećnici su izglasali i odgovarajuće izmjene i dopune programa građenja i održavanja te usvojili novu odluku o zaduživanju za financiranje projekta Modernizacije javne rasvjete, a predstavljeno im je i izvješće o radu općinske načelnice u drugom polugodištu 2020. godine.

 

Bruna Matičić Novi list 31. 3. 2021.
Foto: Sergej Drechsler

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>