Uz dugotrajnu raspravu jednoglasno do proračuna. Općina Klana u idućoj godini planira raspolagati sa 16,2 milijuna kuna

Načelnica Željka Šarčević Grgić kazala je da je proračun za 2022. godinu dosta velik, dok su projekcije za 2023. i 2024. godinu manje jer za sada nemaju prijavljenih projekata

KLANA – Nakon žustre i dugotrajne rasprave te prihvaćanja dijela amandmana oporbe, vijećnici Općine Klana jednoglasno su usvojili proračun za 2022. godinu u iznosu od 16.208.461, s projekcijama za 2023. godinu od 15.828.950 te za 2024. godinu u iznosu od 12.082.780 kuna.Kapitalni projekti

Načelnica Željka Šarčević Grgić kazala je da je proračun za 2022. godinu dosta velik, dok su projekcije za 2023. i 2024. godinu manje jer za sada nemaju prijavljenih projekata. Međutim, to se kroz godinu može promijeniti s obzirom na novo natječajno razdoblje od 2022. do 2027. godine tijekom kojega vjeruje da će se otvoriti i nove prilike za Općinu Klana. Također, navela je kako je sukcesivno pokrivanje manjka u Proračunu, u iznosu od 1.946.610 kuna, planirano kroz pokrića u razdoblju do 2023. godine te je izdvojila kapitalne projekte planirane za nadolazeću godinu.

– U proračunu i projekcijama planirani su značajniji kapitalni projekti poput modernizacije sustava javne rasvjete, što je projekt vrijedan 1.689.006 kuna, a za koji su izvor financiranja kreditna sredstva HBOR-a na deset godina uz kamatnu stopu od 0,1 posto godišnje. Sljedeći važan projekt je rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Klani u iznosu od 580.000 kuna u 2022. godini te izgradnja dječjeg igrališta u Klani u iznosu od 459.743 kuna. Također, planirana je izgradnja, odnosno proširenje novog dijela groblja u Klani u iznosu od oko 570.000 kuna, dok je u 2023. godini za to planiramo izdvojiti 1.590.000 kuna. U sljedećoj godini u uređenje bivšeg kina Radnik planirano je ulaganje od 431.250 kuna, dok je u 2023. godini planirano 1.700.000 kuna, a u projekcijama za 2023. i 2024. godini planirana je izgradnja natkrivenog boćališta u Klani u iznosu od milijun kuna – istaknula je Šarčević Grgić te je komentirala da će se pojedine stavke u proračunu promijeniti s obzirom na amandmane koji su prihvaćeni.

Naime, od dvanaest amandamana koji su bili odbijeni, a koje su skupno predložili oporbeni vijećnici, i to Igor Iskra i Dražen Gajica iz Akcije mladih i Kvarnerske inicijative te Sanja Sušnik i Marijan Zubalj iz HDZ-a, njih pet je nakon dugotrajnog raspravljanja prihvaćeno.

Bespotrebne tenzije

Nakon prihvaćenog dijela amandraman vijećnik Dražen Gajica (AM-KI) zahvalio se na uvažavanju i fleksibilnosti te je izrazio nadu da se ubuduće neće stvarati tenzije onda kada nije potrebno, jer svi imaju iste želje, a to je boljitak za Klanu i njezino stanovništvo. Nezadovoljstvo proračunom izrazio je Marijan Zubalj (HDZ). – Proračun je izglasan, ali ne ide u smjeru razvoja. Vjerujem da smo mogli i bolje. Prihvatili ga jesmo, ali da smo zadovoljni njime – nismo, rekao je Zubalj, a Igor Iskra (AM-KI) kao problem je istaknuo i činjenicu da se ovaj glavni dokument i ove godine donosio kasno.

– Ne možemo se složiti sa svim stavkama u proračunu te smatramo da u pojedinim stavkama ne planira razvojno, dok su u drugima planirani nerealno visoki iznosi koji nisu dobro razrađeni. U konačnici, zadovoljni smo da je dobar dio naših amandmana usvojen i, u načelu, možemo ga podržati, ali definitivno ćemo se kroz rebalanse i daljnje djelovanje boriti da se neke stvari redefiniraju i smanje. Ono čime osobno nisam zadovoljan jest da i dalje nemamo jasan plan kako riješiti velika dugovanja. Naime, posljednja informacija koju imamo jest ta da su dospjela dugovanja Općine dostigla 1,8 milijuna kuna te je iznalaženje plana za rješavanje dugovanja ono na čemu ćemo inzistirati u daljnjem radu – zaključio je Iskra.

Bruna Matičić Novi list 28. 12. 2021.
Foto: Mateo Levak

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>