IN MEMORIAM

Oproštaj od Antona Starčića: Lolo je zadužio cijeli klanjski kraj

KLANA – Klana se oprostila od Antona Starčića, nekadašnjeg bivšeg načelnika, dugogodišnjeg predsjednika pjevačkog zbora »Matko Laginja« i predsjednika Društva za povjesnicu Klana, osobe koja je jedna od najzaslužnijih za razvoj i unapređenje kulturne i društvene djelatnosti na području Općine Klana u posljednjih pedesetak godina.

Anton Starčić-Lolo rođen je 1941. godine u Klani. U svom rodnom mjestu završio je osnovnoškolsko obrazovanje, dok srednju upravnu školu završava u Rijeci, odjeljenje u Klani, a potom i Višu upravnu školu u Zagrebu, gdje stječe zvanje upravnog pravnika. Cijeli svoj radni vijek od 40 godina radio je u upravi i sudstvu. Bio je vijećnik i pročelnik novoosnovane Općine Klana, a u mirovinu je 2001. godine otišao s funkcije načelnika Općine Klana.Riječ je o osobi koja je više od 60 godina aktivno sudjelovala na području društvenog djelovanja u Klani i organizirala kulturne i zabavne sadržaje. Njegov doprinos kulturnom i društvenom životu Klane je nemjerljiv, a ponajviše se istaknuo u okviru Mješovitog pjevačkog zbora »Matko Laginja«, jedinog lovačkog pjevačkog zbora u Hrvatskoj čiji je predsjednik bio od samoga osnutka 1979. godine. Starčić je kao predsjednik zbora organizirao oko 450 nastupa od kojih više od polovine čine gostovanja izvan matičnog mjesnog područja, te je svoj rodni kraj promicao diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu, Sloveniji, Italiji, Austriji, Mađarskoj, BiH, Češkoj. Slovačkoj i Njemačkoj. U povodu 35. godišnjice zbora napisao je i objavio monografiju.

Svoj doprinos i podršku dao je i povijesnim i arheološkim istraživanjima klanjskoga kraja te je od 1993. godine uključen u rad Društva za povjesnicu i to kao dugogodišnji tajnik, a od unatrag nekoliko godina i predsjednik.

Najveći doprinos ovome kraju i veliku uspjeh zabilježio je 2018. godine, kada je nakon niza terenskih istraživanja otkrio temelje crkve sv. Magdalene iz 14. stoljeća u Paki.

Bio je dugogodišnji strastveni sakupljač starih predmeta i dokumenata te je u Klani, Viškovu i Kastvu priredio desetak izložbi starih zanata, predmeta i dokumenata, a njegovom zaslugom Klana je dobila i etnografski muzej Rebičinu kišu. Osim toga, kontinuirano je zapisivao mjesne običaje, izraze, dogodovštine koje je objavljivao u Glasniku Općine Klana i zbornicima Društva za povjesnicu Klana. Svoju svestranu aktivnost u području mnogih grana umjetnosti Anton Starčić pokazao je kao jedan od autora knjige »Naši Klani« u kojoj je stihove posvećene svom kraju zapisao na lokalnom dijalektu. Također, bavio se i maketarstvom te je obradio sve predmete koji su se nekada svakodnevno koristili u šumi, a izradio je oko 70 maketa koje su bile izložene na izložbama radova domaćih umjetnika amatera.

Kako ističe aktualna klanjska općinska načelnica Željka Šarčević Grgić, riječ je o osobi koja je zadužila klanjski kraj i koje će se klanjsko stanovništvo uvijek prisjećati.

Bruna Matičić Novi list 13. 12. 2021.
Foto: Novi list

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>