Čisto da se ne pozabi

Na današnji dan prije 461 g. velika pobjeda nad Turcima

Na današnji dan, na blagdan Svićnice 02. 02. 1559., Turci su pod vodstvon Malkoč bega po Bog zna ki put provalili va naše kraje, pa su tako napali i Klanu i klanjski kaštel Gradinu. No, ta put su si uvdi „polomili zube“ i teško su poraženi.

O timu piše Johan Weickhardt Walvasor, a va svoji knjigi „Kastav grad i občina“ tiskani va Trstu 1889. Lita, to prenaša i Matko Laginja:„Na klanjski kastel navaljivali su više puta Turci. Godine 1559. prodro je dovle bosanski paša i neki Malkoč-Beg sa mnogimi junaci. Na dva febrara naskočili su na grad, ali jim je loša sreća bila. Valvazor pripoveda, da je mnogo Turaka poubijano, na komade razsečeno, psom porazbacano, a bome neki Klanjci da su od srčbe sami tursko meso grizli.“

Iz tiga vrimena prema povidanju naših starih postoji i ena legenda ka govori da su dva Turčina ugrabili eniga dečkića od 7 lit, kako bi od njega storili Janjičara. Kako je malić zijav, čuli su to dva Klanjci i zaskočili Turke. Eniga da su ubili, a drugiga teško ranili. Malića su oslobodili, a tiga Turčina da su zakopali iza kiše va Krpinov vrt pod frušku. Ta predaja i danas živi va obitelji Medvedić - Krpinovih.

Ovih par retki napisav san kot i sam pod naslov govori; čisto da se ne pozabi.

Sandro Princ

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>