U izradi novi urbanistički plan

Bivša vojarna poslovna, a Kalužica stambena zona

Tijekom 20 godina bilo je jako teško pronaći investitora za bolničku odnosno socijalnu namjenu u bivšoj vojarni. Stoga će se prostor bivše vojarne, uz socijalne, moći iskoristiti i za društvene, poduzetničke i ugostiteljsko-turističke djelatnosti

U Općini Klana u nastanku je novi urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja Klana i obuhvatit će čitavo naselje uključujući radnu zonu Klana i predio Kalužice. Prema riječima klanjske načelnice Željke Šarčević Grgić, izmijenjeni prostorni plan Općine Klana mora se usuglasiti s urbanističkim planom naselja Klana, te će uz propisivanje boljih uvjeta za stari dio naselja vezano uz lakše izvršavanje dogradnje, kroz izmjene i dopune novog urbanističkog plana detaljnije razraditi i plan uređenja radne zone Klana.Planom će se postojećim gospodarskim subjektima u okviru radne zone omogućiti proširivanje djelatnosti i buduća dogradnja, no najvažnija promjena odnosi se na prostor bivše vojarne »Mate Blažina« i proširenje njene namjene i planske oznake. Područje vojarne podijeljeno je u dva dijela, u radnu zonu gdje u objektima bivše vojarne djeluju razni poduzetnici i gospodarske djelatnosti te drugi dio koji obuhvaća upravnu zgradu i nekadašnju spavaonicu.

Taj dio prethodno je bio definiran isključivo za socijalnu namjenu, no budući da postojeći projekti više nisu važeći, novim urbanističkim planom učinit će se prenamjena objekata u gospodarsko-poslovnu zonu mješovite namjene kako bi se proširile mogućnosti za buduće investitore.– Tijekom ovih dvadeset godina bilo je jako teško pronaći investitora za bolničku, odnosno socijalnu namjenu u bivšoj vojarni. Komercijalni interes za socijalnu namjenu o kojoj se je prethodno puno govorilo zaista je jako mali jer je riječ o prevelikom ulaganju, a projekt preuređenja prostora za postbolničku rehabilitaciju Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci nije zaživio. Stoga smo odlučili proširiti mogućnosti te će se prostor bivše vojarne, uz socijalne, moći iskoristiti i za društvene, poduzetničke i ugostiteljsko-turističke djelatnosti, a sve s ciljem kako bi privukli zainteresirane investitore. Velika šteta je da jedan takav prostor stoji neiskorišten i propada. Praktički imamo mrtvi kapital, istaknula je Šarčević Grgić, i dodala kako su nekoć imali upita zainteresiranih investitora za izgradnju hostela i raznih obrtnika te se nada da će prenamjenom prostora i javnim pozivima privući nove investitore.

Gotovo svi prostori u klanjskoj radnoj zoni su popunjeni i unutar njih uspješno posluju razni obrti, tvrtke te su otvorena nova radna mjesta. Interes investitora za preostale zgrade još uvijek je aktivan, što i ne čudi uzme li se u obzir cijena zemljišta od 20 eura po metru kvadratnom i izuzetno susretljiv odnos lokalne samouprave koja spremno surađuje s poduzetnicima u rješavanju bilo kakvih zapreka pri pokretanju posla, posebice rješavanja problema s javnom rasvjetom, vodovodnim i električnim priključcima.

Poticaj doseljavanju

Osim prostora vojarne, izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja obuhvatit će i dozvolu stambene izgradnje na neizgrađenom području Kalužice, za koji također planiraju raspisati natječaj i maksimalno se prilagoditi kupcima. Planom su odredili novu procjenu od 25 eura po metru kvadratnom građevinskog terena s potpunom infrastrukturom, odnosno osiguranim vodovodom, strujom, pristupnim putom i mogućnosti priključka za plin. Također, zainteresiranim kupcima nude geodetske usluge i obavljanje parcelizacije terena po želji.

– Naša radna zona je puna, poduzetnici su uvidjeli prednost Klane, a mi bismo htjeli ljude koji rade u Klani privući da se ovdje dosele i to činimo niskom cijenom građevinskih zemljišta, socijalnim uslugama i riješenom infrastrukturom. Klana je teritorijalno jako velika, jedna je od najvećih općina riječkog prstena, međutim stanovništvom je najmanja. Upravo zato potičemo doseljavanje i kroz neprestano poboljšavanje socijalnih djelatnosti nastojimo privući novo stanovništvo, istaknula je načelnica Željka Šarčević Grgić.

Bruna Matičić Novi list 8. 10. 2020.
Foto: Sergej Drechsler

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>