Najave

U Klani ove godine spremaju dosta projekata. Jedan od njih je natkriveno boćalište

Tijekom godine očekuje se ishođenje građevinske dozvole za izgradnju groblja u Klani, kreće katastarska izmjera za k.o. Studena, općina će sufinancirati obnovu vatrogasnog doma u Klani, a jedan od bitnih projekata koji se namjerava započeti je i dugo željeno natkriveno boćalište

KLANA - Klanjska načelnica Željka Šarčević Grgić proteklu godinu u Klani ocjenjuje izuzetno uspješnom. Kako i ne bi, kad je nekoliko projekata Klana dobila prvi put otkako postoji kao jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj.

- Prošle godine započeli smo nekoliko projekata od kojih će se većina nastaviti i ove godine. Prošle je godine s radom započela jaslička skupina u Dječjem vrtiću Maza, što je bio jedan od naših najvećih projekata u ovome mandatu jer u Klani do prošle godine nisu postojale jaslice. Također, protekle je godine pokrenut i produženi boravak u Osnovnoj školi Klana, za koji Općina Klana osigurava plaću, kao i za vozača kombija za učenike putnike. Također, Općina Klana će i ove godine financirati učenje engleskog jezika od 1. razreda osnovne škole, kao i financiranje engleskog i njemačkoj jezika u DV-u Maza. Koliko se pozornosti u Općini Klana polaže na obrazovanje i aktivnosti za djecu i mladež, svjedoči i naš Multimedijalni centar sa svojim brojnim aktivnostima, koje također financira općina Klana.

Osim toga, i ove će se godine stipendirati najbolji učenici, studenti i sportaši, a učenici od 4. do 8. razreda koji imaju prosjek ocjena 5,0 dobivaju i stipendije za izvrsnost, ističe načelnica Šarčević Grgić.

Napominje da je Općina Klana krajem godine započela obnovu ambulante u Klani, u kojoj su namještaj i oprema dotrajali. Kupljene su stolice i stolići za ordinaciju i čekaonicu, a u ovoj se godini namjeravaju napraviti ormari i obnoviti sanitarni čvor. U domeni zdravstva su i preventivni liječnički pregledi za sve mještane koji će se također nastaviti financirati i ove godine jer ih sve više mještana koristi.Reciklažno dvorište

- I u ovoj se godini nastavlja projekt Zaželi - Ruke pomažu, koji se u općini Klana pokazao kao izuzetno uspješan i hvalevrijedan projekt, jer gerontodomaćice pomažu starim i bolesnim osobama na način da im zaista olakšavaju svakodnevicu. Od kapitalnih projekata koji se planiraju provoditi u ovoj godini svakako valja izdvojiti Groblje Klana za koje se tijekom ove godine očekuje ishođenje građevinske dozvole za izgradnju groblja u Klani, projektna dokumentacija je gotovo spremna, a zemljište za groblje je otkupljeno tijekom 2019. godine. Kompletni radovi na proširenju groblja se predviđaju za početak 2021.godine, kad bi nova grobna mjesta trebala biti u potpunosti izgrađena, najavljuje načelnica i ističe važan projekt katastarske izmjere. Naime, nakon što je projekt izmjere za katastarsku općinu Klana završen, ove godine kreće katastarska izmjera za k.o. Studena. Općina i dalje financira rad katastarskog i sudskog povjerenstva i zapisničara, te osigurava prostor i tekuće troškove.

Općina Klana također sufinancira i veliki projekt DVD-a Klana, rekonstrukciju Vatrogasnog doma u Klani i to u iznosu od oko 500.000 kuna, bez kojih sredstava taj projekt ne bi bilo moguće provesti. Još jedan projekt koji bi tijekom 2020. godine trebao biti u potpunosti završen je i Reciklažno dvorište u Klani.

- Krajem protekle godine smo proveli javnu nabavu za izvođenje radova na izgradnji i sada je u tijeku donošenje Odluke o odabiru izvođača i nadzor izvođača pa će i radovi uskoro započeti, najavljuje načelnica i napominje da se nastavlja raditi na izradi i donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Općine Klana.

Načelnica Šarčević Grgić izražava nadu i želju da će ove godine uspjeti provesti zamjenu stolarije na kinodvorani i osigurati sredstva putem LAG natječaja. Nadalje, ističe da se tijekom veljače očekuje postavljanje uređaja za provođenje projekata WiFi4EU, a završetak projekta je u travnju, do kada bi sve trebalo biti gotovo.

Prometna signalizacija

- Od infrastrukturnih projekata namjeravamo i dalje postavljati prometnu signalizaciju po naseljima na točkama najveće prometne ugroze. Jedan od bitnih projekata koji namjeravamo započeti u tekućoj godini je i dugo željeno natkriveno boćalište na području naše općine. Za taj se projekt u ovoj godini namjerava izraditi kompletna projektna dokumentacija.Nastavlja se i s projektom interpretacijskog centra Claustre u Studeni, za koji čekamo međunarodni natječaj, a također je, u suradnji s PGŽ-om, prijavljen i projekt Dnevnog centra za starije osobe u bivšoj klesariji u Zatrepu, za koji čekamo rezultate natječaja. Svakako namjeravamo i dalje raditi na promociji našeg kaštela u Klani na kojem se i ovog ljeta namjerava organizirati bogat kulturno-zabavni program. Nakon što je u prošloj godini postavljena rasvjeta, nadamo se da će se u ovoj godini u sklopu projekta ˝Povežimo se baštinom˝, projekt i dovršiti, te da će kaštel Gradina zasjati u punom svjetlu.

Sve u svemu, pred nama je uzbudljiva godina, prepuna novih projekata koje ćemo nastojati čim prije realizirati za dobrobit svih naših mještana, poručuje klanjska načelnica.

Novi list, 15. 01. 2020. Biljana Savić
Foto: Novi list

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>