Prvi primjenjuju

U Klanu stižu individualni zeleni spremnici za svako kućanstvo

KD Čistoća će zelene spremnike odvoziti jednom tjedno, i to srijedom. Plavi, narančasti i žuti spremnici, kao i spremnici za tekstil, i dalje će ostati na javnim površinama. Što građani budu više reciklirali korisni otpad u plave, narančaste i žute spremnike, to će manje smeća imati u svojim zelenim spremnicima i manje će plaćati odvoz smeća

KLANA - Na području Općine Klana od 1. studenoga počelo je korištenje individualnih zelenih spremnika za miješani komunalni otpad. Time je Općina Klana prva jedinica lokalne samouprave u kojoj uslugu odvoza otpada pruža Komunalno društvo Čistoća, a gdje je započelo prikupljanje miješanog komunalnog otpada na taj način.

Tako od danas na području Općine Klana više nema velikih, zajedničkih spremnika za miješani otpad, nego će se koristiti individualni zeleni spremnici koje je dobilo svako kućanstvo.Individualne zelene spremnike KD Čistoća će odvoziti jednom tjedno, srijedom. Plavi, narančasti i žuti spremnici, kao i spremnici za tekstil, i dalje će ostati na javnim površinama. Dakle, što građani budu više reciklirali korisni otpad u plave, narančaste i žute spremnike, to će manje smeća imati u svojim zelenim spremnicima i manje plaćati odvoz smeća.

- Apeliram na sve građane da ne bacaju smeće na javne površine ili u šumu, jer će kazne koje ćemo uvesti biti velike, kazala je načelnica Općine Klana Željka Šarčević Grgić i najavila još jednu novost - neće više biti baje za glomazni otpad.

Postavljanje spremnika

- Baja za glomazni otpad koja se nalazi u sklopu bivše vojarne, ondje će ostati do 15. prosinca, a nakon toga svako kućanstvo imat će pravo na odvoz 2 kubika glomaznog otpada jednom godišnje, bez naknade. Dakako, može i više kubika ili više puta godišnje, ali uz naplatu, kazala je Šarčević Grgić i izrazila nadu da će, budući da je Klana prva jedinica lokalne samouprave koja uvodi ovaj način prikupljanja otpada, biti uspješni i svojom savjesnošću smanjiti količine otpada.

Dakle, pražnjenje individualnih zelenih spremnika redovito će se obavljati svake srijede, počevši od 6. studenog, a vozilo KD-a Čistoća će prolaziti točno određenom rutom, dostupnom na web stranici www.cistoca-ri.hr, kao i u dopisima dostavljenim na kućne adrese svih korisnika, a korisnici su ih na točno određeno mjesto dužni postaviti do 7 sati ujutro. Spremnici za miješani komunalni otpad koji srijedom ne budu postavljeni uz navedenu rutu, neće biti ispražnjeni.Budući da će za svakog od korisnika konačni mjesečni račun u velikoj mjeri ovisiti o volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i broju pražnjenja, mještane Klane se poziva da u što većoj mjeri odvajaju korisni otpad. Time se smanjuje količina preostalog miješanog komunalnog otpada, a kako se jedino odvoz te vrste otpada naplaćuje, građani odvajanjem korisnog otpada izravno utječu na količinu predanog miješanog otpada te, na kraju, i na visinu mjesečnog računa za odvoz otpada.

Nadogradnja sustava za prikupljanje miješanog komunalnog otpada u Klani započela je još u srpnju ove godine, kada su korisnicima na području ove općine bez naknade podijeljeni individualni zeleni spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Odlaganje korisnog otpada

- Odvoz odvojenog korisnog otpada, poput plastike, papira, kartona, metalne i višeslojne ambalaže ili stakla, neće se naplaćivati, kao ni do sada. Plavi, žuti i narančasti spremnici za odvojeno prikupljanje otpada i dalje će ostati na javnim površinama, na istim lokalitetima kao i do sada, kako bi se građanima omogućilo nesmetano odlaganje odvojenog korisnog otpada.Važno je naglasiti da se korisni otpad mora odlagati na način da nije zaprljan drugim vrstama otpada, poput ulja, ostataka hrane i slično, što ga čini neupotrebljivim za oporabu, a samim time i povećava troškove zbrinjavanja otpada, kazala je Šarčević Grgić.

Direktorica KD-a Čistoća Jasna Kukuljan istaknula je da su korisnici dužni voditi brigu o vlastitom zelenom spremniku te ga u navedenom terminu odvoza postavljati na označenu površinu.

- Svaki nepropisno odložen otpad i otpad ostavljen na javnoj površini neće se preuzimati, već će biti prijavljen nadležnim službama Općine Klana, kazala je Kukuljan.

Novi list, 05. 11. 19. Biljana Savić
Foto: Sergej Drechsler

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>