EU Projekt

"Ruke pomažu" u Viškovu i Klani

Šest žena na području Viškova trebalo bi brinuti o 26 korisnika, a devet žena iz Klane o 37 osoba

VIŠKOVO Načelnica Općine Viškovo Sanja Udović potpisala je ugovor o financiranju projekta »Ruke pomažu« s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekta Europske unije. Projekt je financirn u potpunosti iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a njegova ukupna vrijednost iznosi 2.715.572,50 kuna.Nositelj projekta je Općina Viškovo, dok se u ulozi partnera javlja Općina Klana. Obvezni partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Rijeka i Centar za socijalnu skrb Rijeka.

Projektom »Ruke pomažu« predviđeno je zapošljavanje 6 žena gerentodomaćica koje će pružati potporu i pomoć za 26 korisnika na području općine Viškovo, dok će se s područja općine Klana zaposliti 9 žena gerontodomaćica za 37 korisnika.

Zanimljivo je da ciljanu skupinu čine nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, i to žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene izašle iz sustava skrbi, odnosno domova za djecu, udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično; liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Projektom je previđeno zapošljavanje i projektnog tima kojeg će činiti voditelj projekta i administrator. Dodatna vrijednost projekta je edukacija žena uključenih u projekt – osposobljavanje za gerontodomaćicu te upis na početni tečaj informatike, a svakako i zadovoljstvo i zahvalnost starijih i nemoćnih osoba te osoba u nepovoljnom položaju koje će dobiti podršku i pomoć.

Novi list, 21. 02. 2019. Biljana Savić
Foto: Damir Škomrlj

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>