Raspisan natječaj

Klana traži svoje laureate

Priznanja će biti dodijeljena na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Klana

KLANA Općina Klana oglasila je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Klana, a to su nagrada za životno djelo Općine Klana, nagrada Općine Klana, Grb Općine Klana, Plaketa Općine Klana, priznanje za počasnog građanina Općine Klana, priznanje Općine Klana i Zahvala Općine Klana, a dodjeljuju se jednom godišnje na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu Dana Općine Klana.Nagrada za životno djelo Općine Klana dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i djelatnosti od osobitog značaja za općinu Klana, kad se ocijeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tom odnosnom području postigla svoj neponovljivi rezultat. Godišnje se može dodijeliti najviše jedna nagrada za životno djelo.

Nagrada Općine Klana dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti, a od posebnog su značaja za općinu Klana. Godišnje se mogu dodijeliti najviše tri nagrade Općine Klana.

Grb Općine Klana dodjeljuje se građanima općine Klana, ostalim građanima Republike Hrvatske, kao i građanima drugih zemalja za zasluge općeg razvoja demokracije i napretka čovječanstva, a godišnje se može dodijeliti najviše jedan Grb.

Plaketa Općine Klana dodjeljuje se građanima općine Klana, ostalim građanima RH, kao i građanima drugih zemalja za zasluge općeg razvoja demokracije i napretka na području općine Klana i Primorsko-goranske županije, a godišnje se također može dodijeliti najviše jedna plaketa.

Počasnim građaninom Općine Klana može se proglasiti građanin RH ili druge države koji je svojim radom te znanstvenim i političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu općine Klana, ostvarivanju i razvoju demokracije u RH ili svijetu, mira u svijetu i napretka čovječanstva.

Počasnim građaninom ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području općine Klana. Godišnje se može dodijeliti najviše jedno priznanje za počasnog građanina Općine Klana.

Priznanje Općine Klana se dodjeljuje domaćoj fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos i postignuća u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti. Zahvale Općine Klana dodjeljuje načelnik Općine Klana domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za donacije, humanitarne ili slične aktivnosti te za uspješnu suradnju s Općinom Klana.

Novi list, 29. 04. 2019. Biljana Savić
Foto: Vedran Karuza

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>