Nadogradnja sustava

Građanima Klane individualni zeleni spremnici za otpad bez naknade

KLANA - Općina Klana prva je jedinica lokalne samouprave u riječkom prstenu koja počinje s nadogradnjom sustava za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

Korisnicima na području Općine Klana će bez naknade biti dodijeljeni individualni zeleni spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

- Građani će svoje zelene spremnike, koje su prethodno naručili, preuzeti bez naknade u razdoblju od 8. do 20. srpnja, od 10 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati, na lokaciji »Bivša Klesarija«, Zatrep 7, Klana, kaže načelnica Željka Šarčević Grgić uz objašnjenje da će individualni zeleni spremnici biti dodjeljivani prema kriteriju broja članova kućanstva, i to od 80 litara za do 2 člana kućanstva, 120 litara za od 3 do 4 člana kućanstva i 240 litara za 5 i više članova kućanstva.- O početku korištenja dodijeljenog zelenog spremnika građani će biti pravovremeno obaviješteni. S obzirom na to da se naplaćuje odvoz miješanog komunalnog otpada, korisnici će moći utjecati na količinu predanog otpada izdvajanjem vrijednih vrsta otpada, poput papira, kartona, stakla te metalne, plastične i višeslojne ambalaže u plavi, narančasti i žuti spremnik za odvojeno prikupljanje otpada koji će se nalaziti na javnim površinama. Dakle, ako ljudi rekjliciraju u spremnike na javnoj površini, imat će manje otpada u svojoj kanti, pa samim time i manje platiti. Građani će biti dužni voditi brigu o vlastitom zelenom spremniku te ga u dane odvoza postavljati na mjesto za preuzimanje i pražnjenje spremnika, o početku korištenja individualnog zelenog spremnika i točnom danu odvoza miješanog komunalnog otpada u njihovoj ulici bit će pravovremeno obaviješteni, a spremnici će se prazniti jednom tjednom - kaže Šarčević Grgić.

Novost je da Klana dobiva i Bigbelly spremnike koji će biti postavljeni u središtu Klane. Riječ je o pametnim spremnicima koji omogućuju selekciju otpada, imaju solarni pogon i prešu za otpad, a i senzor popunjenosti.

-Ti spremnici namijenjeni su za sitan otpad, da se baci papirić i sve ono što se baca u košare na javnim površinama, ali ne baš da ljudi uzmu vreću smeća i tu je bacaju, kao ni biorazgradivi otpad iz kućanstva. Ovi će spremnici također biti postavljeni idućeg tjedna, najavljuje klanjska načelnica.

 

Novi list, 15. 07. 2019. Biljana Savić
Foto: Novi list

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>