Ruralni razvoj

Zgradi Vatrogasnog doma u Klani nužna je hitna obnova

DVD Klana se po drugi put prijavio na natječaj programa ruralnog razvoja RH, no iako je prvi put »presudio« previsok indeks razvijenosti Općine Klana, u DVD-u se nadaju povoljnom ishodu, tim više što su u financiranje projekta uključene i Općine Klana i Viškovo, a kao partner se uključio i DVD »Kras-Šapjane«

KLANA Dobrovoljno vatrogasno društvo »Klana« prijavilo je na natječaj raspisan temeljem Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. projekt rekonstrukcije i opremanje zgrade vatrogasnog doma.

– Članovi DVD-a »Klana« zgradu vatrogasnog doma nikad nisu sagledavali kao cjelinu kojom će gospodariti oni kao isključivi korisnici. Već prilikom planiranja naglašeno je da dom bude na korist lokalnoj zajednici, što je etapno i postignuto.Tako su i prilikom izrade projekta kojim je rekonstrukcija i prijavljena na spomenuti natječaj konzultirani i ostali korisnici, prvenstveno rukovodstvo Multimedijskog centra Klana, ali i kreatori aktivnosti u fitness dvorani. Tako je zajednički sačinjen projekt rekonstrukcije i opremanja vatrogasnog doma ukupne vrijednosti 3.100.000,00 kuna, s PDV-om, kaže nam predsjednik DVD-a Klana Dario Gauš i ističe da je projektom obuhvaćena energetska obnova cjelokupne zgrade te podizanje kvalitete rada subjekata korisnika objekta adekvatnim opremanjem prostora svih triju etaža objekta.

– Značajnije unapređenje predstavlja i podizna platforma koja je projektom predviđena sa sjeverne strane zgrade, a omogućit će pristup MMC-u i osobama slabije pokretljivosti – dodaje Gauš.

Veliki zalogaj za proračun

Inače, Vatrogasni dom u Klani otvoren je 1997. godine i do danas nije bilo značajnijih ulaganja u vanjski dio objekta, izuzev parcijalne zamjene stolarije s južne strane i dogradnje spremišta sa sjeverne strane.

– Objekt vapi za značajnijom rekonstrukcijom, pa time i značajnijim ulaganjima koja su za proračun Općine Klana velik zalogaj. Inicijativa DVD-a »Klana« dobila je potporu Općinskog vijeća Viškova, koja se obvezala participirati u projektu s 10 posto iznosa ukupne vrijednosti projekta. Općina Klana također se obavezala snositi troškove projektne dokumentacije u iznosu 47 tisuća kuna, a što se odnosi na projektantske i konzultantske usluge.

Da bi se povećalo izglede za dobivanje sredstava, kao partner se u projekt uključio DVD »Kras-Šapjane«, a suglasnost za njihovo uključenje dalo je i Općinsko vijeće Općine Matulji, pa je ovaj projekt zapravo zajednički projekt dviju dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi s područja dviju jedinica lokalne samouprave, kazao je Gauš i naglasio da je projekt prijavljen 12. rujna ove godine te da se očekuju rezultati odabira i informacija o odobrenim projektima.

Odbijeni zbog prerazvijenosti

Gauš podsjeća da je ovo drugi put da DVD »Klana« prijavljuje isti projekt. Kao razlog za odbijanje prvom prigodom navedena je »nedostatnost raspoloživih sredstava«.

– Ovakvo bi pojašnjenje možda bilo razlogom za optimizam i poticajem za neke nove pokušaje da nema, s klanjske perspektive gledano, briljantno izvedene indeksacije stupnja razvijenosti jedinica lokalne samouprave. Temeljem stare Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave projekt DVD-a »Klana« po osnovi indeksacije razvijenosti dobio je tek 5 bodova. S ukupno ostvarenih 50 bodova, projekt klanjskih vatrogasaca svrstao se s tek 5 bodova iza posljednjeg projekta za koji su odobrena sredstva.

S obzirom na to da nije od strane Agencije bilo primjedbi na sam projekt, kao razlog za odbijanje financiranja zapravo se nameće previsok indeks razvijenosti Općine Klana – ocjenjuje Gauš.

Upitna objektivnost indeksacije stupnja razvijenosti

Temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz 2017. godine, Općina Klana svrstana je u skupinu VI pa je po osnovi indeksa razvijenosti moguće dobiti 8 od maksimalnih 20 bodova.

– Nameće se i pitanje objektivnosti indeksacije stupnja razvijenosti koji će, u zavisnosti o uvjetima natječaja, općine s visokim indeksom razvijenosti u startu stavljati u nepovoljni položaj, a mještani Općine Klana najbolje znaju može li se razvijenost Općina Klana doista smatrati višom od prosjeka Republike Hrvatske – zaključuje Gauš.

Novi list, 26. 11. 2018. Biljana Savić
Foto: Novi list

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>