Jednoglasna odluka

Općinsko vijeće Klane usvojilo proračun od 13 milijuna kuna

Najveći kapitalni projekt je izgradnja reciklažnog dvorišta za što u idućoj godini Općina Klana iz svog proračuna planira izdvojiti 1,9 milijuna kuna

KLANA Općinsko vijeće Klane jednoglasno je usvojilo proračun za 2019. godinu koji iznosi 13 milijuna kuna. Najveći kapitalni projekt je izgradnja reciklažnog dvorišta za što u idućoj godini Općina Klana iz svog proračuna planira izdvojiti 1,9 milijuna kuna.Kao ostali kapitalni projekti u idućoj godini navedeni su uređenje kina Radnik za koje je u proračunu rezervirano 460 tisuća kuna, sanacija dijela oborinske kanalizacije Studena za koju je predviđeno 20 tisuća kuna, dok je za obnovu katastarskih knjiga predviđeno 440 tisuća.

Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta Klana će u idućoj godini izdvojiti 175 tisuća kuna, a proračunom je planiran i registar nerazvrstanih cesta. Za revitalizaciju kaštela gradina, Klana u idućoj godini planira izdvojiti 100 tisuća kuna. Općina Klana za otplatu kredita u idućoj godini izdvojila je 955 tisuća kuna.

Novi list, 22. 12. 2018. Barbara Čalušić
Foto: Roni Brmalj

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>