Malo, ali važno ulaganje: Klanjski društveni dom dobit će novu stolariju

U prostorijama doma bit će osiguran prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, za održavanje kulturnih događaja, sport i rekreaciju, što će utjecati na kvalitetu života

KLANA Rebalansom koji je prihvaćen na sjednici Općinskog vijeća Općine Klana, proračun Klane povećan je za 364 tisuće i 770 kuna, odnosno za 3 i pol posto, pa sad iznosi 10 milijuna 847 tisuća i 114 kuna. Ovim je rebalansom klanjski proračun zapravo samo usklađen uoči kraja godine, i to zbog sredstava koja Općina koristi na otkup terena za groblje.

Suglasnost

Klanjski su vijećnici usvojili i odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Klana za projekt »Zamjena stolarije društvenog doma Općine Klana«.Opći cilj projekta su radovi na zamjeni stolarije na društvenom domu u naselju Klana. Realizacijom projekta cilj je postojeći Društveni dom koji se nalazi u samom središtu naselja Klana, u ulici Klana 36, koji je u vlasništvu Općine Klana, urediti da se zamijeni stara i dotrajala stolarija, a zahvat u tom prostoru sastoji se od demontaže, transporta i deponija postojeće stolarije te zamjena 12 otvora što uključuje vrata i prozore različitih dimenzija, dijelom s roletama, sa pripadajućim štokovima, klupčicama i ostalim materijalom.

Prostorije Društvenog doma bit će u javnom korištenju i dostupne svim lokalnim stanovnicima i partnerima, time će im se osigurati dostupnost svim potrebnim resursima za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, kulturnih događanja, sport i rekreaciju što će znatno utjecati na kvalitetu života ruralnog stanovništva.

Očekivani rezultati provedbe projekta bit će mjerljivi kroz broj rezervacije termina za održavanje kulturnih zabavnih i sportskih aktivnosti te ostalih društvenih djelatnosti u organizaciji prijavitelja i partnera, odnosno institucija predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja s područja Općine Klana i lokalnog stanovništva.

Osiguranjem prostorno radnih i smještajnih uvjeta za provedbu različitih programa cilj je potaknuti lokalno stanovništvo na ostanak na području Općine i potaknuti doseljavanje novih stanovnika, te lokalnom stanovništvu unaprijediti kvalitetu života.

Stipendije

Također, klanjski su vijećnici izglasali i pravilnike o dodjeli stipendija redovitim učenicima i studentima sportašima te učenicima srednjih škola i studentima kojima se propisuju uvjeti za stjecanje prava na stipendiju, kriteriji za dodjelu stipendije, postupak dodjele stipendije te prava i obaveze stipendista.

Stipendije će biti dodjeljivane na temelju provedenog javnog natječaja koji će raspisivati načelnica najkasnije do 31. studenoga tekuće godine. Natječaji će biti objavljeni na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Klana, a obavijest o natječaju u javnom tisku.

Nadalje, natječaji će sadržavati broj stipendija koje će biti dodijeljene, visinu stipendije, uvjete koje podnositelji prijava moraju ispunjavati, kriterije za bodovanje podnositelja prijave, popis dokumenata koje je obavezno priložiti u prijavi i sve druge važne podatke za uredno provođenje postupka za dodjelu stipendija.

Novi list, 07. 11. 2018. Biljana Savić
Foto: Vedran Karuza

 

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>