Podržan prijedlog načelnice

Općinsko vijeće Klane povećalo naknade za novorođenčad

Umjesto dosadašnjih 1.500 kuna, pomoć će ubuduće iznositi 2.000 kuna po djetetu, odnosno 4.000 kuna za treće i svako sljedeće dijete, uz uvjet da su roditelji i djeca stanovnici Općine

KLANA Općinsko vijeće Klane jednoglasno je prihvatilo prijedlog načelnice Željke Šarčević Grgić o podizanju potpora za novorođeno dijete. Izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi, umjesto dosadašnjih 1.500 kuna po djetetu, novčana pomoć ubuduće će iznositi 2.000 kuna po djetetu, odnosno 4.000 kuna za treće i svako sljedeće dijete. Uvjet je da oba roditelja i dijete odnosno djeca moraju biti prijavljeni na području Općine Klana.Roditelji Općini moraju poslati ispunjeni zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za novorođenče, s prilozima, odnosno dokazima. Pravo na potporu za novorođeno dijete može se ostvariti do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

Bit će i više

U općinskom proračunu za ovu namjenu u 2018. godini osigurano je 32.000 kuna, a dosad je za petero novorođenih beba isplaćeno 7.500 kuna porodiljnih naknada.

– Vjerujemo da će ova mjera biti od pomoći našim mještanima. Nadamo se da ćemo sljedeće godine, ako budemo imali dobru situaciju s općinskim proračunom, naknade za novorođenčad moći dodatno povećati – rekla je klanjska načelnica Željka Šarčević Grgić.

Općinsko vijeće usvojilo je odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. Takav otpad uklanja se na trošak onoga tko ga je i bacio, a na jednoj od sljedećih sjednica na izglasavanje će Odluka o komunalnom redu koja će propisati kazne za one koji nepropisno odbacuju otpad.

Izglasavanje novog općinskog Statuta odgođeno je za sljedeću sjednicu, jer na ovoj nisu bili prisutni svi vijećnici.

Prepiska s Čistoćom

Vijećnici su raspravljali o prepisci koju je predsjednik Općinskog vijeća Igor Iskra imao s direktoricom KD-a Čistoća Jasnom Kukuljan, vezano uz novu općinsku odluku koja predviđa odvojeno skupljanje bio otpada. Čini se da u Čistoći nisu oduševljeni takvom odlukom, zbog čega bi mogli odbiti sakupljanje otpada na klanjskom području.

– Uskoro će biti održana Skupština Čistoće i nakon toga vidjet ćemo što nam je za poduzeti. Ako Čistoća odbije odluku, morat ćemo je mijenjati. U slučaju ultimatuma, morat ćemo se prilagoditi. Ne želimo u rat s Čistoćom, ali odgovornost je Vijeća donositi zakonite odluke. KD Čistoća u budućnosti će se definitivno morati reformirati i mijenjati način rada. Zagrebačka Čistoća već je izgubila sudski spor jer nije provodila naplatu po volumenu predanog otpada, a koliko sam upoznat, ubrzo će ići tužba i protiv riječke Čistoće – rekao je Igor Iskra.

Klanjska načelnica i općinski vijećnici pozivaju sve zainteresirane mještane na druženje na Veliki petak u 10 sati u predvorju klanjske kinosale, uz crno vino i bakalar, po tradiciji.

Novi list, 28. 03. 2018. Andrej Petrak
Foto: Damir Škomrlj

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>