Upozoravaju

KESM: Novi cjenik odvoza nosi probleme / Čistoća: Lideri smo

Novi cjenik nije pravedniji i nije ni usklađen s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, rekao je Josip Begonja

RIJEKA Članovi Udruge Krizni eko stožer Marišćina ne slažu se s konstatacijom gradonačelnika Vojka Obersnela i direktorice KD Čistoća Jasne Kukuljan da je novi cjenik odvoza otpada pravedniji i u skladu s propisima. Iz Čistoće su pak odgovorili da je sve po zakonima i propisima, a da novi cjenik donosi pravedniji način obračuna.

- Novi cjenik nije pravedniji i nije ni usklađen s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom! KD Čistoća pod svaku cijenu nastoji pronaći način za izigravanje Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe. Uvodi se naaplata po broju kućanstava, odnosno veličini spremnika i broju odvoza.Nevjerojatna činjenica

Više smo puta isticali kako je dosad važeći cjenik protuzakonit te smo Visokom upravnom sudu podnijeli tužbu. U zahtjevu naglašavamo da se protuzakonite stavke cjenika zasnivaju na obračunu troškova po četvornom metru stambene površine, a kako je na kolegiju gradonačelnika priznala i sama direktorica Čistoće.

Nevjerojatna je činjenica da odgovorna osoba državne tvrtke javno izjavi kako se građanima protuzakonito naplaćuju troškovi odvoza komunalnog otpada i za takav svoj rad ne snosi nikakvu financijsku i kaznenu odgovornost, kaže Josip Begonja.

Upozorava da Rijeka te gradovi i općine u prstenu, osim Klane, nisu odlučile biorazgradivi otpad sakupljati odvojeno od miješanog komunalnog otpada, što je, kaže, protivno Uredbi.

- Lokalna vlast štiteći propali projekt ŽCGO Marišćina uporno odbija provesti odredbe koje se odnose na odvojeno prikupljanje bio otpada. Zašto? Bez bio otpada ŽCGO Marišćina ne može funkcionirati, ne može proizvoditi gorivi otpad. Dakle, bez obzira na Zakonsku regulativu i direktive EU, građani i dalje neće odvajati bio otpad zato da bi ga u postrojenju, na koje smo utrošili 26 milijuna eura EU sredstava i 23 milijuna eura nacionalnih sredstava, mogli obraditi, kaže Begonja.

Tragična obrada

Tragičnim drži to da je ta obrada toliko nekvalitetna, da se u godišnjem izvješću Ekoplusa navodi količina od samo 2.808 tona proizvedenog gorivog otpada u 2017. godini koji je plasiran u cementaru Koromačno, za što je trebalo dodatno cementari platiti 30 EUR po toni i prijevoz.

- Ostatak od 259 do 290 tona dnevno, odnosno oko 31.200 tona za 2017. godinu od ukupnih 34.000 koliko je u 2017. zaprimljeno, odloženo je na Marišćini. Ovakav nefunkcionalni proizvodni proces kojim se 90 posto zaprimljenog smeća odlaže, zapravo proizvodi novo odlagalište tipa Viševac, koje na žalost jednako smrdi i ugrožava zdravlje i kvalitetu života mještana Općine Viškovo.

Lokalna izvršna vlast ne može i ne želi priznati da je ŽCGO Marišćina ekonomski, ekološki i tehnološki promašaj epskih razmjera.Tragično je što se upravo takav promašeni koncept gura na državnoj razini tumačeći kako je tako „obrađeno“ smeće upravo idealno za tzv „energetsku oporabu“ i nova ulaganja u nove spalionice, rekao je Josip Begonja.

Dodaje da će ta nepotrebna ulaganja opet platiti građani kroz visoke troškove odvoza smeća i porezne namete kojima se puni proračun, umjesto da se provodi desetke puta jeftiniji sustav odvajanje otpada i organizira razvoj industrije za preradu sekundarnih sirovina i tako generira i novo zapošljavanje.

- Kome treba ta ili bilo kakva industrija koja nešto proizvodi, kada se sve to može vrlo brzo, jednostavno i skupo spaliti, pita Josip Begonja.

Reakcija čistoće

Odmah konferencije za novinare Udruge Krizni eko stožer Marišćina reagirala je KD Čistoća.

- Ponajprije, ističemo da su Rijeka i riječki prsten, uz Istarsku županiju, lideri u gospodarenju otpadom na razini cijele Republike Hrvatske, što je više puta i javno isticano od nadležnih državnih tijela, posebno u kategoriji velikih gradova. KD Čistoća Rijeka je izradilo cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za kućanstva i gospodarstvo sukladno Odlukama o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada u gradovima i općinama u kojima KD Čistoća gospodari otpadom te u skladu s Uredbom i Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Napominjemo da se prema novom cjeniku naplaćuje isključivo otpad iz zelenih spremnika za miješani (preostali) komunalni otpad, a ostali spremnici za odvojeno prikupljene vrijedne vrste otpada iz domaćinstava nisu u sustavu naplate, kažu u Čistoći.

Dodaju da će novi cjenik biti u primjeni od 1. studenog 2018. godine.

- Novi cjenik predstavlja pravedniji način obračuna, s obzirom da se temelji na broju članova kućanstva odnosno količini predanog miješanog komunalnog otpada. Kao što je već više puta isticano, sustav odvojenog prikupljanja vrijednih vrsta otpada na mjestu nastanka uspostavljen je još 2015. godine i to postavljanjem ukupno 8.775 vizualno obilježenih spremnika – Otpadnika za odvojeno prikupljanje vrijednih vrsta otpada – papira, stakla te metalne, plastične i višeslojne ambalaže na cijelom području gospodarenja otpadom, a to su gradovi Rijeka, Kastav, Kraljevica i Bakar te općine Klana, Viškovo, Čavle, Jelenje i Kostrena s ukupno više od 90.000 korisnika te s otprilike 185.000 stanovnika, najvećim dijelom u urbanim i suburbanim naseljima.

Dakle, zajedno sa spremnicima za preostali miješani komunalni otpad, KD Čistoća Rijeka ima postavljeno sveukupno više od 15.000 spremnika. Sve navedeno ima za cilj uspostavu sustava u kojem će korisnici usluge korištenjem samostalnih spremnika sami brinuti o svom otpadu, čime će utjecati na količinu miješanog komunalnog otpada koju će predavati KD Čistoća, a time i na cijenu javne usluge, kažu.

Što se tiče biorazgradivog otpada, pojašnjavaju da se takav otpad sastoji od papira i kartona te biootpada.

- Ponovno naglašavamo da se papir i karton još od 2015. godine uspješno izdvajaju i prikupljaju na našem području, a biootpad iz kućanstva trenutno se prikuplja u spremnike za miješani komunalni otpad te se obrađuje u Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima i to temeljem odabira tehnologije od strane nadležnih tijela Republike Hrvatske, a ne ničijom slobodnom procjenom. Kada se, i ako se, ikada u budućnosti predmetna državna regulativa promijeni, odnosno kada, i ako, ikada dođe do promjena okolnosti, KD Čistoća će se svakako tome prilagoditi, zaključuju.

Novi list, 02. 08. 2018. P. N
Foto: Sergej Drechsler

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>