Prostorni plan

U Klani definirali gospodarsko - poslovnu zonu

Formiranjem Zone nastoji se pridonijeti razvoju proizvodnje i poduzetništva i zapošljavanju osobito lokalnog stanovništva te zaustaviti propadanje objekata

KLANA - Prostornim planom uređenja Općine Klana, na području bivše vojarne u Klani definirana je gospodarsko-poslovna zona mješovite namjene planske oznake K1. Urbanističkim planom uređenja građevinskog područja K1 – poslovne zone Klana (UPU-3) određeni su osnovni uvjeti korištenja i namjene javnih i drugih površina unutar zone izdvojene namjene te smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje postojećih objekata, izgradnju novih i uređenje pripadajućih vanjskih prostora, kao i način uređenja prometne i komunalne infrastrukture. Njime je također definiran oblik i veličina građevne čestice, veličina i površina građevina kao i svi ostali preduvjeti nužni za aktivaciju Radne zone.Uporabne dozvole

– Donošenjem Programa razvoja Radne zone K1 Klana nastojalo se poticati razvoj poduzetništva i svrsishodnog iskorištavanja prostora i objekata u sklopu bivše Vojarne Mate Blažina. Formiranjem Zone nastoji se doprinijeti razvoju proizvodnje i poduzetništva, potaknuti zapošljavanje osobito lokalnog stanovništva te zaustaviti propadanje već postojećih objekata. Na taj način će se dugoročno potiče stvaranje poduzetničke klime te se osigurava brži lokalni gospodarski razvoj – ističu u Općini Klana.

Definirajući područje bivše Vojarne Mate Blažina kao Radnu zonu K1 Klana, Općina Klana pokušala je riješiti probleme poduzetnika, spremnih na ulaganje, da zemljište zajedno s izgrađenim objektima te postojećom i planiranom infrastrukturom koriste kao poslovni prostor neovisno da li je riječ o proizvodnji, skladištenju i slično.

Prema informacijama iz Općine Klana, tijekom proteklih godina najveći »kamen spoticanja« bilo je ishodovanje potrebne dokumentacije, odnosno upis objekata, parceliranje i slično. Polovicom 2015. godine ishodovane su uporabne dozvole za sve građevine u obuhvatu PZ Klana.

Muke s papirima

To je predstavljalo određeni zaokret i veliki pomak za radnu zonu Klana.

– S obzirom na ishodovane papire, poduzetnici su prepoznali prednosti naše radne zone. Početkom izgradnje famozne zaobilaznice shvatili su da za puno manje početnih investicija nego što bi ih imali u našoj okolici, mogu imati teren i zgradu s papirima, na temelju kojih mogu odmah krenuti sa radom (vodovodni priključci, električni priključci sl.), s obzirom na kraću proceduru.

Iskazom interesa poduzetnika te riješenim imovinsko-pravnim odnosima Općina Klana mogla je krenuti dalje. Nakon elementarne nepogode koja je pogodila naselje Lisac i takozvani hangari sve su više propadali. Prostornim planom to područje definirano je za isključivo gospodarsku namjenu, s obzirom na to da je Općini Klana prilikom darovanja tih zgrada, hangara Republika Hrvatska upravo uvjetovala gospodarsku namjenu.

Kao i kod radne zone Klana, i ovdje smo se mučili s papirima. I ovdje su uporabne dozvole učinile svoje. Iz svega navedenog možemo zaključiti da su riješeni imovinsko-pravni odnosi ključ za razvoj, jer niti jedan investitor neće ulagati u objekte s neriješenim papirima i tako ugrožavati svoju djelatnost. Dakle, cijena, blizina, objekti ... sve su to prednosti našeg prostora, osobito u razvoju poduzetništva koji je nužan zbog zapošljavanja, a samim time i utjecajem na kvalitetu našeg stanovništva – ističu u Općini Klana.

Cijena 20 eura po m2

Novosti u RZ Klana su te da je upravo prodano još jedno zemljište sa zgradom površine 6.500 m2 te su na prodaju ostale još dvije parcele, jedna od 1.500 m2 s dvije zgrade koje imaju uporabnu dozvolu i još jedna površine 5.000 m2. Cijene predmetnih čestica kreće se oko 20 eura po »metru kvadratnom«.

Novi list, 11. 10. 2018. Sanja Gašpert

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>