Petogodišnji plan

Općinsko vijeće Klane usvojilo Plan gospodarenja otpadom

U Planu se zaključuje kako su zadani ciljevi u sustavu gospodarenja otpadom kako na razini države, pa tako i u općini zahtjevni, dok je komunalna infrastruktura za gospodarenje otpadom nedostatna

KLANA Općinsko vijeće Klane usvojilo je Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine. U Planu se zaključuje kako su zadani ciljevi u sustavu gospodarenja otpadom kako na razini države, pa tako i u općini zahtjevni, dok je komunalna infrastruktura za gospodarenje otpadom nedostatna.- U narednom će razdoblju biti potrebna ulaganja u infrastrukturu ali i u komunalnu opremu. Ovisno o svojoj specifičnosti, Općina mora razvijati sustav koji će financijski i okolišno biti najoptimalniji. Sustav gospodarenja otpadom potrebno je razvijati u komunikaciji sa javnošću jer je njihova uloga kao korisnika javne usluge značajna, zaključuje se u Planu.

Uspostavom efikasne službe komunalnog redarstva, pružanjem kontinuirane usluge mobilnog reciklažnog dvorišta, izgradnjom reciklažnog dvorišta, dodatnom distribucijom kućnih kompostera, nabavom i distribucijom nove opreme za odvojeno prikupljanje otpada te provođenjem edukacijskih aktivnosti omogućilo bi se stanovnicima Općine veće izdvajanje korisnog otpada iz mješanog komunalnog topada, dodaje se.

Klanjski vijećnici ujedno su održavanje nerazvrstanih cesta na svom području povjerili GP Krku, a dali su suglasnost na sporazum o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Novi list, 29. 05. 2018. Andrej Petrak
Foto: Damir Škomrlj

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>