Društvo za povjesnicu Klana

Nakon podužih priprema, iniciranih na znanstvenome skupu u povodu 140. obljetnice rođenja dr. Matka Laginje, održana je 28. prosinca 1993. Osnivačka skupština Društva za povjesnicu Klana.
Osnivačku je skupštinu pripremio i njome predsjedavao Inicijativni odbor uz pomoć tadašnjeg predsjednika Čakavskog sabora dr. Petra Strčića. 

Prema usvojenome Statutu novoosnovano je društvo udruženje građana koje ima za cilj istraživanje, čuvanje i promicanje duhovnog i materijalnog nasljeđa Klane i šireg kraja. Bavi se jezikoslovnim, povijesnim, gospodarskim i arheološkim istraživanjima, zaštitom spomenika kulture te izdavačkom djelatnošću, s težnjom da rezultati posluže za promidžbu i promociju ovoga kraja, a i za turističku valorizaciju. 

Na Skupštini je izabrano sedmeročlano predsjedništvo u sastavu: Ivan Šnajdar, predsjednik, Anton Starčić, tajnik te članovi Anita Afrić, Josip Gržinčić, Maksim Gržinčić, Marija Valenčić i Pero Zeba. 
Na sljedećoj izbornoj skupštini u Predsjedništvo su izabrani: Anita Afrić, Viktor Gržinčić, Rudolf Iskra, Ana Sušnik-Mudrić, Mario Taučer, Marija Valenčić, Tea Perinčić, Anton Starčić, tajnik i Ivan Šnajdar, predsjednik. Društvo je tijekom sedmogodišnjeg rada održalo sedam Kulturno - znanstvenih skupova "Dani dr. Matka Laginje" na kojima su domaći i vanjski suradnici iznosili rezultate svojih istraživanja, a koja su široj javnosti prezentirana u šest do tada izdanih zbornika Društva. 

Organizirano je pet arheološko-konzervatorskih kampanja na kaštelu Gradina u Klani, desetak raznih izložbi, održano je više predavanja, promocija knjiga, izvršena su jezikoslovna istraživanja svih mjesnih govora klanjskoga kraja te objavljeni njihovi rezultati. 

U dosadašnjim aktivnostima Društva sudjelovala su četiri akademika (Lujo Margetić, Petar Strčić, Franjo Sanjek i Milan Moguš), dvadesetak doktora nauka te još toliko stručnjaka za razna područja (profesora, arhivista, inženjera, geologa itd.). 

Uz Općinu Klana razne projekte Društva sufinanciraju Primorsko-goranska županija i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, na temelju javnih natječaja.

Web stranicu Društva pogledajte na www:povjesnicaklana.com.