Tvoja šuma

Hvala ti dragi prijatelj
kaj ćeš me od sada čuvat baš ti
od ognja i smeti.

Do sada su me čuvali naši stari
pa bi bilo grdo da za me više ni edan ne mari.

Kada ti bu teško
pridi počinit va moj hlad,
aš znan da ti je na vrh glave
prišav grad i njegov smrad.

Čuvaj me čistu za one ki te prit za tobu
i navadi jih da va šumi očiste za sobu.

Mario Taučer