Školjka, val i vitar

Kot školjka san se otprla
kroz šum vala san govorila ,
z vitron san okoli tebe obletala.

Nisi tev školjku dotaknit
Nisi ni govor valja razumiv,
A ni na  vitar nisi abadav,

Pa san se va školjku zaprla,
va val se onda zamotala
i z vitron zavavik  za tebe nestala!

Ada Šnajdar