Rosa

Rosa je na pero sila
i semo - tamo se je cimbuljala
kot na toboganu se je igrala.

Ma je uživala,
sa je od veselja svitlila
i kot majhano dite sretna bila .

Kad je sonce prišlo
i svoje zrake spustilo
s pera je rosu popilo!

 Ada Šnajdar