Prava klanjska

Ive je pod noć kroz selo pasav,
na kolaci je kotav za rakiju peljav.
To je za suside i prijatelje biv pravi senjav
i saki je od njih znav 
kakov će noćas va konobi bit škandav.
Susid Tone mu je pomogav namistit kotav,
aš je jušto onda ne znajuć prišav. 
Rekav mu je da mu more eno dvi ure pomoć, 
aš da mora potljer doma poć.

Očistili su grampu, naložili prvi kotav. 
jušto je onda susid Rude na vrata prišav. 
držav se je koda niš ne zna 
i pitav je ako jin more ča pomoć.
On da more ostat cilu noć, 
aš da ne mora jutro dilat poć.

Zanitili su oganj pod kotav,
kada je va konobu prijatelj Jože prišav.
ošpotav jih je da pred njin takovu stvar taje,
a on da svejedin rakiju ne pije.
Rekav je da jin more bit za kumpaniju
i da neće ni podišat rakiju.
Da jin more okoli ognja pomoć,
da te tako laglje zdržat cilu noć.

Za večeru su ofrigali ocvirki i klobas, 
skuhali su kompira na cilo. 
Kada se je to pojilo, bilo bi se ča popilo, 
a ničeza ni bilo.
Za sreću je još malo tribalo čekat
do prve rakije.
Ive je rekav: "Još kvarat ure, a morda i prije".

Si su gledali kada će rakija počet teć,
prvi je provav gazda, a drugi
su čekali kaj će reć.

Ljudi, provajte, rekav je Ive,
ovakovu još niste pili,
ovo ni rakija, ovo je likarija.
Kada su provali, si su složni bili,
da ovakovu još nisu pili.

Tekla je tako rakija,
provivalo se je bez prestat,.
Edino tako se je jakost rakije mogla znat. 
Ive je zliv sako tuliko rakiju va oganj,
za vidit je li jaka fanj
i kada više ni gorila,
se je žunta va drugu bocu dila.

Kada su dili kuhat drugi kotav,
Rude je već za stov na pov spav.
Sako tuliko je progledav
naliv si je žmuljić i opet provav,
jako hvaliv i sam sobu mrmrav.
Počeli su po tiho kantat,
aš da gori va kiši ne biju mogli spat.

 

Niku dobu su iz plesa mladići pasali,
vidili su svitlo pa su se frmali.
I oni su rakiju provali, 
pa su onda si skupa jako zakantali.
Tako se je pilo i kantalo,
da se već nijenimu ni spalo.

Jutro su čekali da butigerica otpre čin prije,
da si kupe još pov litre rakije.

DRUGO LITO

Složila se je ista kumpanija.
Počela se je kuhat rakija.
Nisu mogli pričekat rakiju,
pa su šli va prvu oštariju.
Tako su se nalili,
da su na rakiju pozabili.

Mario Taučer