Ona i on

Zač se nisu nigdar složili 
a bili su tako lip par, 
radi su se imeli 
a nisu arivali pred ovtar.

Su li bili krivi njihovi stari, 
je li rodbina zabadala nos 
va njihove stvari, 
su li se va to pačali ljudi zli, 
ali su morda za se bili 
krivi samo oni. 

I sada kada su već stari, 
on puno puti pod njeje okno pasa, 
a ona vavik va isto vrime 
zada koltrine špija.


Mario Taučer