On

Pasala je poli mane, glavu je prignila do tav, 
držala se je da me ne vidi, 
ali ja san je ipak spod glasa zazvav.

Obrnila je glavu i ni tela odgovorit. 
Zarekav san se da neću već pod njeje okno prit. 

Srce me je bolilo, ali ona to ne smi znat. 
Teško mi je bilo bez fermat 
pod njeje okno pasat. 

Jako san je rad imev, zato je neću klet.
Tev san je pred ovtar peljat 
i zavavik imet. 

Po noći čujen kako mi šapće, 
sagder čujen njej glas,
i ne moren verovat 
da je to kraj za nas. 

Za me neće ni čut, 
a ja ne znan zač san kriv, 
neću je prestat rad imet, 
dokljer god bun živ.

Mario Taučer