Mućar

Po civ dan tličen batudu
da mi dan ne pasa zaludu.

Od orodja man samo trinog i batić
i velu želju: čin više batude natlić.

Pun praha i pota
stisniv san se poli plota.

Jutri na drugin mistu
i opet dilat samo za cistu.

Vrućina, snig ni daž mi ne pači,
od sih nedać san još i jači.

Muć gre pomalo se veći i veći,
kadi je kraj moji sreći.

Zleta batuda spod batića, 
šviče kamik namisto tića.

Nis nikakorov artižan
na cisti san vavik sam.

Nis nigdar biv po moru,
moj kruh ma više nego enu koru,
no žurnadu triba storit
i jutri opet na dilo prit.

Ma se će to z vrimenon pasat
i mojiga dila zavavik nestat.

Anton Starčić - Šopeć