Mama stara

Vrime teče i pasiva
prišla je nabrana i siva 
k timu se je još i prignila 
aš se je malo prerano rodila.

Ne nosi rice nego činčok 
i malo hodi"na bok".

Na svit je prišla kada nisu znali za letriku, 
nego su rabili lužernu i šteriku, 
kada ni bilo vetur ni eroplani 
nego su na četver zaprezali va Klani,
kada nisu za šparget znali
nego su va ognjišću pargali.

Ženske su robu prale va Močili 
muški po civ ćedan va gori bili 
kada su šveljare tesali, 
vesla i jarbole v Riku voževali,
prodajali butorice i vratila 
da bi se desetora usta nahranila, 
kada ni nikakorove preverbije bilo, 
ob kompiru, fažolu i zelju se živilo 
šotiš i šetepaše plesalo 
i "eniga na samin" se znalo 
ma poli sakidanje brige 
verovali su va kudlake i štrige.

Puno je mama stara va življenju potrpila 
aš se je va krivo vrime rodila. 
Trpila je za drivo i kamik, 
ma zagasiv se je i ta plamik.

Anton Starčić - Šopeć