Klanjska Gradina

Nad samu Klanu stoji 
ko da pasana lita broji.

Kada bi znalo kamenje reć 
sigurno ih je petsto i već.

Gradina stara i slavna 
na vrh litice se je posila zdavna.

Tu je baš morala ona stat 
ž nje se vidi more i se do Velih vrat.

Podnesla je čez lita teško brime 
uničili su je ljudi i vrime.

Tlikli su po nji dažji i bure 
pasale su tudar sakakorove kulture.

Kuliki su se teli tu fermat 
ma nisu mogli zavavik i ostat.

I majhana crikvica je bila nutri
va ki se masa služila po jutri.

Biv je to znamenit dvorac Khlan 
danas obrasav va mah i bršljan.

Kot na truc, nič je i ostalo 
da bi na pokolinja spominjalo.

Na trdi klanjski hridi 
ostali su samo razgrušeni zidi.

Anton Starčić - Šopeć