Klanjac

Ni saki Klanjac ki po Klani pohaja.
Klanjac je oni kaj mu treto kolino iz kiše zahaja.
Klanjac je trd, da trji ne more bit,
zato je ostav Hrvat i Klanjac tuliko lit.

Si su nas snubili i sebi potezali,
ali smo vavik ono kaj smo ostali.
Od tujca si nismo dali uha napet,
od roda svojiga ni nas mogav nijedan otet.

Je, Klanjac je trd orih
pak je to nikomu i na smih,
ali da takovi nismo bili
danas bimo nad sobu sovze lili.

Josip Gržinčić Tomačin (Farančev)