Gradina

Va školu smo po Gradini hodili,
još smo majhani bili.

Borše smo zakurili
prik kamiki preskakali
va saku škulju zahajali.

Ciklame smo pobirali,
palenticu jili,
pak smo pod borovkah
kot na trapidiću predahnili,
aš smo se fanj strudili.

Onda je saki svoju boršu zbrav
po Gradini se je doli spušćav
i vas sretan doma šav.

Mame su se čudile
kuliko smo pojili.
Sigurno su mislile
da su nan broji i slova
trbuhe spraznili.

Ma nisu znale,
a mi jin nismo rekli,
da to Gradina iz nas stori.

Ada Šnajdar