Furman

Rano je. Zima. Pomalo mrvi snig, 
Komać je tri i pov, 
a pod štrimbon furman i njegov majhani sin 
već nabijaju okoli kov.

Snoći su do kasno voz nakladali z drvi,
tako da biju jutro za v Riku 
bili prvi.

Se dilaju na movčeć, 
aš jih ni volja govorit. 
Čuje se samo žlajdre 
i nabijanje konjskih kopit.

Partili su spod štrimba 
va škuru noć. 
Na vozu pod ponjavu 
sidi majhani malić, 
kiga si je oća zev za pomoć.

Jušto se je malo sagriv, 
kada ga je oća z voza doli div. 
Znav je da se neće više vozit, 
i da mora do Rike za vintu hodit.

Tako je bilo saki dan. 
Kasno spat, rano stat. 
Do kada će to durat? 
Do kada će tako bit?

Da niki smržnjiva,
da bi se mogli drugi grit!

Mario Taučer