Botun

Botun je otpav
Pa se potakav,
    
Takav se je i kruživ
A malo i plesav,
Pa onda zašemeriv

I kot da je pijan
Na natla j'  siv !

 

Ada Šnajdar