Što će se sve ove godine raditi u Klani? Načelnica Šarčević Grgić otkrila nam je planove

Općina Klana raspolaže proračunom od 2,3 milijuna eura

KLANA – Proračun Općine Klana za 2024. godinu iznosi 2.310.000 eura, što je četrnaest posto više u odnosu na plan za 2023. godinu. U tome prihodi poslovanja iznose 2.060.000 eura te prihodi od prodaje nefinancijske imovine 250 tisuća eura. Primici od financijske imovine i zaduživanja se u ovom proračunskom razdoblju ne planiraju. U projekcijama za 2025. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 2.680.000 eura, dok su u projekcijama za 2026. godinu planirani u visini od 2.525.000 eura.Šumske staze

Kao najznačajnija ulaganja za tekuću godinu načelnica Općine Klana Željka Šarčević Grgić ističe uređenje trga ispred crkve sv. Jeronima u Klani s pratećim sadržajima, izgradnju nogostupa kroz naselje Klana po fazama, proširenje groblja u Klani i uređenje nove površine groblja, izgradnju i uređenje parkirališta u okolišu općinske zgrade, uređenje, odnosno sanaciju krova Rebičine kiše, izradu projektne dokumentacije za izgradnju obilazne ceste naselja Breza, ceste u Radnoj zoni Kunfin i Doma za starije osobe Prsten iz sredstava pomoći Primorsko-goranske županije i drugih jedinica lokalne samouprave.

– Poračun je preduvjet za kontinuirani razvoj i napredak naše općine. Ova je godina po mnogočemu posebna, pa se tako možemo pohvaliti projektom uređenja školske dvorane u Osnovnoj školi Klana, prostora koji se nije uređivao više od četrdeset godina, a i obnova klanjske kinosale napreduje bolje od očekivanog. Kinosala konačno će biti obnovljena, ružni tepisoni sa zidova su skinuti nakon osamdeset godina. U ovom planskom razdoblju planiran je i projekt uređenja šumskih i biciklističkih staza Klane i Kastva u svrhu poticanja razvoja izletničko-rekreacijskog turizma, u vrijednosti od ukupno 760.500 eura, a koji se s 85 posto vrijednosti ulaganja planira financirati iz sredstava EU pomoći, u okviru projekta aglomeracije, kaže Šarčević Grgić.Odgoj i obrazovanje

Značajan dio proračunskih sredstava planiran je i za predškolski odgoj te nadstandarde u osnovnoškolskom obrazovanju. U sklopu aktivnosti predškolskog odgoja planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama, a procjene su bazirane na broju od 75 djece vrtićke i jasličke dobi. Također, planirane su i pomoći za prehranu dojenčadi koja je organizirana putem Dom zdravlja PGŽ-a, pomoć za novorođenu djecu, prigodni poklon-paketi i druge povremene pomoći za djecu.

Za realizaciju ove aktivnosti u tekućoj godini planirano je 263.500 eura, a sljedeće dvije godine još po 264.500 eura svake. U sklopu aktivnosti obrazovanja, planirani su rashodi vezani uz sufinanciranje programa iznad standarda u osnovnom školstvu i to financiranje produženog boravka, prijevoza djece od 1. do 4. razreda, učenja engleskog jezika i nabavku nedostajuće sportske opreme za školsku dvoranu Osnovne škole Klana, financiranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovne škole i javnog prijevoza učenika od 5. do 8. razreda iz okolnih naselja, novčani poklon za učenike prvog razreda Osnovne škole Klana, nagrade odličnim učenicima za izvrsnost, stipendije učenicima i studentima za redovno obrazovanje i sportske rezultate te sufinanciranje javnog prijevoza studentima.

Za realizaciju ove aktivnosti u tekućoj su godini planirana sredstva u iznosu od 55 tisuća eura, a sljedeće dvije godine po 59 tisuća eura svake. Za poticanje gospodarstva Općina Klana ove je godine osigurala 26 tisuća eura, a radi unapređenja poduzetničke infrastrukture, predviđena su u ovom planskom razdoblju i sredstva za pripremu i izradu projektne dokumentacije za Radnu zonu Kunfin po fazama provođenja projekta, s ciljem neposrednog poticanja razvoja gospodarstva na području općine.

Sanja Gašpert
Foto: Marko Gracin, Angela Maksimović

©SANDRO PRINC 2019


<< Pop Up 1 - Enter Your Content Here >>