Sensova

Oni ćedan kada pride Sensova, Klanjci zoveju Križni ćedan ili prosni dani. Prosni dani aš se prosi blagoslov z tri procesije k trin križon.

Pondiljak (prvi dan) gre procesija do križa na polju i se prosi blagoslov za polje i ratalje. Torak (drugi dan) je hodila procesija va crikvu Sv. Roka, a pred križon na sv. Roku se je prosilo blagoslova za pašišća, sinokoše, pastire i kosce. Sridu (treći dan) se je hodilo k križu va Dražici - (kadi je nikada biv driveni križna starin putu, a 1903. je storen ovi današnji lipi kameni križ) – i prosilo se je blagoslova za šumu, divljad ka va šumi živi, za lovce, lugare i se dilavce ki va šumi dilaju i od šume živeju.

Va procesiji se domišljan su se kantale litanije sih svetih, a moreju se kantat himna sv Jerolimu, zaštitniku župe, himna sv Roku, suzaštitniku župe i himna sv Antonu Pustinjaku, zaštitniku blaga, pčelari i gospodari.

Zadnji put su se te lipe procesije služile nigdi 1965. lita, a vodiv jih je velečasni Pavao Mršnik, klanjski župnik. Kantalo se je „Častimo te križu sveti“ uz litanije Sih svetih. 

Ni mi poznato iz kiga obrednika je čitav moljenja, ali se domišljan da su bile molitve i prošnje jako lipe i slikovite, ne baš uobičajene.

 Josip Gržinčić Tomačin