Navade va kvatri

Na Kvatrnu nedilju se po naših starih navadah služi maša va crikvi sv. Mihovila ili po klanjski Mihota i moli se za mrtve. Pazi se da se va tin ćednu ne bi udrilo, ali pak obolilo, aš da se onda ta bol teže liči.

Va prolićnih kvatri se je odsiklo šćap iz kiga si je gospodar storiv kregljaču, a to je po navadi biv šćap od brinja. Isto tako se je odsiklo i jasen, ali kako je za reć šćap od jasena od kiga se je storiv palaš.

Palaš su najviše nosili pastiri, a to je napošna majhana sikirica nasajena na jasenov šćap tako dovga i lahka da je služila kot palica za hodit, za ča maliga odsić, i za obranit se od zviri, kače i tako ako je bila sila.